BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG MỚI NHẤT

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG 2024. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về bảng giá ống nhựa PVC Tiền Phong năm 2024 và các phụ kiện đi kèm, giúp bạn tìm kiếm giải pháp chất lượng và giá cả hợp lý cho dự án của mình.

Ngày đăng: 09-11-2023

2,630 lượt xem

MỤC LỤC:

1. BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC HỆ INCH - BS

2. BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC HỆ MÉT - ISO

3. BẢNG GIÁ HỐ GA NHỰA PVC - HỘP ĐẤU NỐI

4. BẢNG GIÁ ỐNG ĐIỆN PVC TRÒN

 

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG 2024

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG MỚI NHẤT

GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG HỆ INCH - BS

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ TÍNH

 ĐƠN GIÁ TRƯỚC VAT/MÉT

 ĐƠN GIÁ SAU VAT / MÉT

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1.2mm PN9 - 4m

Mét

          6,364

          7,000

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 2.5mm PN20 - 4m

Mét

        13,091

        14,400

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1.8mm PN17 - 4m

Mét

        10,000

        11,000

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1.6mm PN15 - 4m

Mét

          8,909

          9,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 21 x 1.4mm PN12 - 4m

Mét

          7,727

          8,500

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1.4mm PN9 - 4m

Mét

          9,818

        10,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1.3mm PN8 - 4m

Mét

          9,273

        10,200

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 3.0mm PN20 - 4m

Mét

        20,091

        22,100

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 2.5mm PN17 - 4m

Mét

        16,636

        18,300

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 2.0mm PN15 - 4m

Mét

        14,364

        15,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1.8mm PN12 - 4m

Mét

        12,818

        14,100

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 27 x 1.6mm PN10 - 4m

Mét

        11,636

        12,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 1.6mm PN9 - 4m

Mét

        14,273

        15,700

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 1.3mm PN6 - 4m

Mét

        11,818

        13,000

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 3.0mm PN18 - 4m

Mét

        25,636

        28,200

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 2.5mm PN15 - 4m

Mét

        21,364

        23,500

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 2.0mm PN12 - 4m

Mét

        17,818

        19,600

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 34 x 1.8mm PN10 - 4m

Mét

        16,273

        17,900

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 2.1mm PN9 - 4m

Mét

        23,727

        26,100

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 1.8mm PN7 - 4m

Mét

        20,818

        22,900

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 1.7mm PN7 - 4m

Mét

        19,364

        21,300

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 1.4mm PN6 - 4m

Mét

        16,273

        17,900

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 3.5mm PN15 - 4m

Mét

        38,818

        42,700

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 3.0mm PN15 - 4m

Mét

        33,364

        36,700

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 42 x 2.5mm PN12 - 4m

Mét

        27,091

        29,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 2.5mm PN9 - 4m

Mét

        32,364

        35,600

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 2.4mm PN9 - 4m

Mét

        31,000

        34,100

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 1.45mm PN5 - 4m

Mét

        18,727

        20,600

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 3.5mm PN15 - 4m

Mét

        44,909

        49,400

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 49 x 3.0mm PN12 - 4m

Mét

        38,636

        42,500

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 3.5mm PN9 - 4m

Mét

        57,545

        63,300

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 3.0mm PN9 - 4m

Mét

        48,545

        53,400

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2.8mm PN9 - 4m

Mét

        45,182

        49,700

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2.5mm PN7 - 4m

Mét

        40,818

        44,900

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2.3mm PN6 - 4m

Mét

        37,636

        41,400

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 2.0mm PN6 - 4m

Mét

        32,727

        36,000

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 1.8mm PN5 - 4m

Mét

        29,909

        32,900

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 1.5mm PN4 - 4m

Mét

        24,273

        26,700

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 6.7mm PN21 - 4m

Mét

      103,818

      114,200

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 4.5mm PN13 - 4m

Mét

        71,545

        78,700

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 4.0mm PN12 - 4m

Mét

        64,636

        71,100

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 3.6mm PN11 - 4m

Mét

        58,909

        64,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 60 x 3.55mm PN10 - 4m

Mét

        58,091

        63,900

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 4.0mm PN9 - 4m

Mét

        95,727

      105,300

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 3.8mm PN9 - 4m

Mét

        91,182

      100,300

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 3.5mm PN8 - 4m

Mét

        85,273

        93,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 3.0mm PN6 - 4m

Mét

        73,000

        80,300

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2.0mm PN4 - 4m

Mét

        49,273

        54,200

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2.9mm PN6 - 4m

Mét

        70,727

        77,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2.6mm PN5 - 4m

Mét

        63,909

        70,300

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 2.1mm PN4 - 4m

Mét

        52,091

        57,300

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 1.4mm PN3 - 4m

Mét

        33,818

        37,200

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 1.7mm PN3 - 4m

Mét

        41,636

        45,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 7.0mm PN16 - 4m

Mét

      165,545

      182,100

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 5.4mm PN13 - 4m

Mét

      128,273

      141,100

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 5.0mm PN12 - 4m

Mét

      120,455

      132,501

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 90 x 4.3mm PN10 - 4m

Mét

      102,545

      112,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 5.0mm PN9 - 4m

Mét

      154,182

      169,600

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 4.9mm PN9 - 4m

Mét

      150,000

      165,000

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 8.5mm PN16 - 4m

Mét

      255,000

      280,500

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 4.5mm PN8 - 4m

Mét

      140,818

      154,900

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 4.2mm PN7 - 4m

Mét

      131,364

      144,500

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 4mm PN6 - 4m

Mét

      123,182

      135,500

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3.5mm PN6 - 4m

Mét

      109,273

      120,200

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3.8mm PN6 - 4m

Mét

      117,091

      128,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 3.2mm PN5 - 4m

Mét

        99,545

      109,500

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 2.4mm PN4 - 4m

Mét

        75,364

        82,900

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 2.9mm PN4 - 4m

Mét

        89,182

        98,100

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 1.9mm PN3 - 4m

Mét

        60,364

        66,400

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 7.0mm PN12 - 4m

Mét

      212,182

      233,400

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 6mm PN11 - 4m

Mét

      184,000

      202,400

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 114 x 5.7mm PN10 - 4m

Mét

      178,636

      196,500

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 7.3mm PN9 - 4m

Mét

      328,091

      360,900

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 7mm PN8 - 4m

Mét

      317,364

      349,100

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 6.5mm PN7 - 4m

Mét

      306,636

      337,300

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 5.0mm PN6 - 4m

Mét

      229,818

      252,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 5.5mm PN5 - 4m

Mét

      250,727

      275,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 4.5mm PN5 - 4m

Mét

      209,545

      230,500

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 4.3mm PN5 - 4m

Mét

      196,091

      215,700

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 3.5mm PN4 - 4m

Mét

      159,545

      175,500

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 9.2mm PN12 - 4m

Mét

      411,364

      452,500

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 168 x 9.0mm PN11 - 4m

Mét

      403,727

      444,100

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 8.7mm PN9 - 4m

Mét

      509,727

      560,700

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 6.5mm PN6 - 4m

Mét

      388,364

      427,200

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 6.6mm PN6 - 4m

Mét

      390,727

      429,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 5.1mm PN5 - 4m

Mét

      303,818

      334,200

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 4.5mm PN3 - 4m

Mét

      272,091

      299,300

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 4mm PN3 - 4m

Mét

      245,273

      269,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 11.4mm PN12 - 4m

Mét

      669,818

      736,800

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 12.0mm PN12 - 4m

Mét

      703,273

      773,600

Ống uPVC hệ inch(BS) DN 220 x 9.6mm PN10 - 4m

Mét

      564,182

      620,600

 

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG 2024

GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG HỆ MÉT - ISO

Tên Hàng Hóa

Đơn Vị Tính

 Đơn Giá Trước (VAT)

 Đơn Giá Sau (VAT)

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 21 x 1.2mm PN 10

Mét

          9,364

        10,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 21 x 1.5mm PN 12.5

Mét

        10,273

        11,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 21 x 1.6mm PN 16

Mét

        12,545

        13,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 21 x 2.4mm PN 25

Mét

        15,000

        16,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 27 x 1.0mm PN 4 thoát

Mét

          9,727

        10,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 27 x 1.3mm PN 10

Mét

        11,909

        13,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 27 x 1.6mm PN 12.5

Mét

        14,364

        15,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 27 x 2.0mm PN 16

Mét

        16,091

        17,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 27 x 3.0mm PN 25

Mét

        22,636

        24,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 34 x 1.0mm PN 4 thoát

Mét

        12,545

        13,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 34 x 1.3mm PN 8

Mét

        14,364

        15,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 34 x 1.7mm PN 10

Mét

        18,273

        20,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 34 x 2.0mm PN 12.5

Mét

        22,182

        24,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 34 x 2.6mm PN 16

Mét

        25,273

        27,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 34 x 3.8mm PN 25

Mét

        36,364

        40,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 42 x 1.2mm PN 4 thoát

Mét

        18,727

        20,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 42 x 1.7mm PN 8

Mét

        24,818

        27,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 42 x 2.0mm PN 10

Mét

        28,364

        31,200

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 42 x 2.5mm PN 12.5

Mét

        33,091

        36,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 42 x 4.7mm PN 25

Mét

        53,909

        59,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 42 x 1.5mm PN 6

Mét

        21,182

        23,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 42 x 3.2mm PN 16

Mét

        40,091

        44,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 48 x 1.6mm PN 6

Mét

        25,727

        28,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 48 x 2.9mm PN 12.5

Mét

        41,273

        45,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 48 x 1.4mm PN 5 thoát

Mét

        22,182

        24,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 48 x 2.3mm PN 10

Mét

        34,000

        37,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 48 x 1.9mm PN 8

Mét

        29,545

        32,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 48 x 3.6mm PN 16

Mét

        50,545

        55,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 48 x 5.4mm PN 25

Mét

        72,364

        79,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 60 x 1.4mm PN 4 thoát

Mét

        28,636

        31,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 60 x 2.9mm PN 10

Mét

        58,727

        64,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 60 x 3.6mm PN 12.5

Mét

        72,091

        79,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 60 x 6.7mm PN 25

Mét

      127,273

      140,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 60 x 4.5mm PN 16

Mét

        86,636

        95,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 60 x 1.5mm PN 5

Mét

        33,545

        36,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 60 x 1.8mm PN 6

Mét

        39,000

        42,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 60 x 2.3mm PN 8

Mét

        48,636

        53,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 75 x 1.9mm PN 5

Mét

        45,182

        49,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 75 x 2.9mm PN 8

Mét

        66,818

        73,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 75 x 2.2mm PN 6

Mét

        49,545

        54,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 75 x 3.6mm PN 10

Mét

        77,818

        85,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 75 x 4.5mm PN 12.5

Mét

      104,091

      114,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 75 x 1.5mm PN 4 thoát

Mét

        35,727

        39,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 75 x 5.6mm PN 16

Mét

      127,273

      140,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 90 x 2.2mm PN 5

Mét

        63,273

        69,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 90 x 3.5mm PN 8

Mét

        96,091

      105,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 90 x 1.5mm PN 3 thoát

Mét

        43,545

        47,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 90 x 5.4mm PN 12.5

Mét

      147,727

      162,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 90 x 4.3mm PN 10

Mét

      111,273

      122,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 90 x 6.7mm PN 16

Mét

      181,091

      199,200

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 90 x 1.8mm PN 4

Mét

        54,182

        59,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 90 x 2.7mm PN 6

Mét

        72,182

        79,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 110 x 12.3mm PN 25

Mét

      387,636

      426,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 110 x 2.2mm PN 4

Mét

        80,909

        89,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 110 x 8.1mm PN 16

Mét

      272,545

      299,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 110 x 6.6mm PN 12.5

Mét

      222,000

      244,200

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 110 x 2.7mm PN 5

Mét

        94,182

      103,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 110 x 3.2mm PN 6

Mét

      103,636

      114,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 110 x 1.9mm PN 3 thoát

Mét

        65,818

        72,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 110 x 4.2mm PN 8

Mét

      150,273

      165,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 110 x 5.3mm PN 10

Mét

      165,545

      182,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 125 x 3.1mm PN 5

Mét

      116,364

      128,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 125 x 6mm PN 10

Mét

      220,364

      242,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 125 x 9.2mm PN 16

Mét

      335,909

      369,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 125 x 7.4mm PN 12.5

Mét

      273,818

      301,200

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 125 x 2.5mm PN 4

Mét

        99,364

      109,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 125 x 4.8mm PN 8

Mét

      175,091

      192,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 125 x 3.7mm PN 6

Mét

      137,818

      151,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 125 x 2.0mm PN 3

Mét

        79,909

        87,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 140 x 3.5mm PN 5

Mét

      145,545

      160,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 140 x 5.4mm PN 8

Mét

      229,364

      252,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 140 x 6.7mm PN 10

Mét

      263,455

      289,801

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 140 x 10.3mm PN 16

Mét

      429,636

      472,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 140 x 5.0mm PN 7

Mét

      217,182

      238,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 140 x 8.3mm PN 12.5

Mét

      350,000

      385,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 140 x 2.2mm PN 3

Mét

        97,182

      106,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 140 x 2.8mm PN 4

Mét

      123,636

      136,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 140 x 4.1mm PN 6

Mét

      167,273

      184,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 160 x 3.2mm PN 4

Mét

      165,182

      181,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 160 x 4.7mm PN 6

Mét

      217,455

      239,201

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 160 x 4mm PN 5

Mét

      185,545

      204,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 160 x 6.2mm PN 8

Mét

      287,364

      316,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 160 x 2.5mm PN 3 thoát

Mét

      126,273

      138,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 160 x 9.5mm PN 12.5

Mét

      447,727

      492,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 160 x 11.8mm PN 16

Mét

      557,818

      613,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 160 x 17.9mm PN 25

Mét

      790,364

      869,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 160 x 7.7mm PN 10

Mét

      345,364

      379,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 180 x 2.8mm- 4m thoát

Mét

      160,636

      176,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 180 x 8.6mm PN10

Mét

      459,000

      504,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 180 x 3.6mm PN 4

Mét

      206,000

      226,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 180 x 6.9mm PN 8

Mét

      358,636

      394,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 180 x 10.7mm PN 12.5

Mét

      568,636

      625,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 180 x 4.4mm PN 5

Mét

      239,000

      262,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 180 x 5.3mm PN 6

Mét

      280,727

      308,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 200 x 5.9mm PN 6

Mét

      338,545

      372,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 200 x 4.9mm PN 5

Mét

      299,818

      329,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 200 x 14.7mm PN 16

Mét

      869,545

      956,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 200 x 3.9mm PN 4

Mét

      248,182

      273,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 200 x 7.7mm PN 8

Mét

      445,000

      489,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 200 x 11.9mm PN 12.5

Mét

      702,636

      772,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 200 x 9.6mm PN 10

Mét

      536,091

      589,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 200 x 3.2mm PN 3

Mét

      236,545

      260,200

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 225 x 10.8mm PN 10

Mét

      676,727

      744,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 225 x 16.6mm PN 16

Mét

    1,080,909

    1,189,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 225 x 4.4mm PN 4

Mét

      308,091

      338,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 225 x 5.5mm PN 5

Mét

      365,364

      401,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 225 x 6.6mm PN 6

Mét

      425,545

      468,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 225 x 13.4mm PN 12.5

Mét

      892,091

      981,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 225 x 8.6mm PN 8

Mét

      562,545

      618,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 250 x 9.6mm PN 8

Mét

      725,000

      797,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 250 x 5.5mm PN 4

Mét

      456,182

      501,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 250 x 5.5mm PN 4 - 6m

Mét

      456,182

      501,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 250 x 14.8mm PN 12.5

Mét

    1,150,091

    1,265,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 250 x 3.9mm PN 3 thoát

Mét

      324,000

      356,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 250 x 7.3mm PN 6

Mét

      523,273

      575,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 250 x 18.4mm PN 16

Mét

    1,402,909

    1,543,200

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 250 x 11.9mm PN 10

Mét

      844,182

      928,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 250 x 6.2mm PN 5

Mét

      480,727

      528,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 250 x 4.9mm PN 4

Mét

      398,636

      438,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 280 x 5.5mm PN 4

Mét

      484,273

      532,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 280 x 8.2mm PN 6

Mét

      657,273

      723,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 280 x 6.9mm PN 5

Mét

      571,818

      629,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 280 x 13.4mm PN 10

Mét

    1,092,909

    1,202,200

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 280 x 10.7mm PN 8

Mét

      865,273

      951,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 280 x 20.6mm PN 16

Mét

    1,682,636

    1,850,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 280 x 16.6mm PN 12.5

Mét

    1,380,091

    1,518,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 315 x 7.7mm PN 5

Mét

      717,364

      789,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 315 x 15mm PN 10

Mét

    1,378,909

    1,516,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 315 x 18.7mm PN 12.5

Mét

    1,747,818

    1,922,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 315 x 6.2mm PN 4

Mét

      612,182

      673,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 315 x 9.2mm PN 6

Mét

      827,909

      910,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 315 x 23.2mm PN 16

Mét

    2,127,364

    2,340,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 315 x 12.1mm PN 8

Mét

    1,081,273

    1,189,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 355 x 13.6mm PN 8

Mét

    1,446,818

    1,591,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 355 x 16.9mm PN 10

Mét

    1,779,364

    1,957,300

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 355 x 26.1mm PN 16

Mét

    2,710,091

    2,981,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 355 x 10.4mm PN 6

Mét

    1,115,000

    1,226,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 355 x 8.7mm PN 5

Mét

      937,273

    1,031,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 355 x 7.0mm PN 4

Mét

      773,364

      850,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 400 x 7.8mm PN 4

Mét

      970,545

    1,067,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 400 x 19.1mm PN 10

Mét

    2,122,636

    2,334,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 400 x 9.8mm PN6 (C=2)

Mét

    1,191,000

    1,310,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 400 x 9.8mm PN 5

Mét

    1,191,000

    1,310,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 400 x 11.7mm PN 6

Mét

    1,329,545

    1,462,500

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 400 x 23.7mm PN 12.5

Mét

    2,814,000

    3,095,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 400 x 30.0mm PN16

Mét

    3,541,636

    3,895,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 400 x 15.3mm PN 8

Mét

    1,833,818

    2,017,200

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 450 x 17.2mm PN 8

Mét

    2,349,909

    2,584,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 450 x 11.0mm PN5

Mét

    1,525,273

    1,677,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 450 x 8.8mm PN 4

Mét

    1,231,727

    1,354,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 450 x 13.2mm PN 6

Mét

    1,787,182

    1,965,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 450 x 21.5mm PN 10

Mét

    2,731,909

    3,005,100

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 500 x 12.3mm PN 6 (C=2)

Mét

    1,926,182

    2,118,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 500 x 12.3mm PN 5

Mét

    1,926,182

    2,118,800

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 500 x 15.3mm PN 8 (C=2)

Mét

    2,026,091

    2,228,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 500 x 19.1mm PN 10 (C=2.0)

Mét

    2,881,545

    3,169,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 500 x 23.9mm PN 12.5 (C=2.0)

Mét

    3,104,909

    3,415,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 500 x 9.8mm PN 4

Mét

    1,615,364

    1,776,900

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 560 x 13.7mm PN 6 (C=2)

Mét

    2,338,364

    2,572,200

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 560 x 17.2mm PN 8 (C=2)

Mét

    2,302,300

    2,532,530

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 560 x 21.4mm PN 10 (C=2)

Mét

    2,947,300

    3,242,030

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 560 x 26.7mm PN 15.5 (C=2)

Mét

    3,517,400

    3,869,140

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 630 x 15.4mm PN 6 (C=2)

Mét

    2,958,818

    3,254,700

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 630 x 19.3mm PN 8 (C=2)

Mét

    3,224,182

    3,546,600

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 630 x 24.1mm PN 10 (C=2)

Mét

    3,733,300

    4,106,630

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 630 x 30.0mm PN 12.5 (C=2)

Mét

    4,434,000

    4,877,400

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 710 x 17.4mm PN 6 (C=2)

Mét

    4,245,636

    4,670,200

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 710 x 21.8mm PN 8 (C=2)

Mét

    5,271,818

    5,799,000

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 710 x 21.8mm PN 10 (C=2)

Mét

    5,888,900

    6,477,790

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 800 x 19.6mm PN 6 (C=2)

Mét

    4,847,200

    5,331,920

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 800 x 24.5mm PN 8 (C=2)

Mét

    6,251,100

    6,876,210

Ống uPVC hệ mét(ISO) DN 800 x 30.6mm PN 10 (C=2)

Mét

    7,392,100

    8,131,310

 

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG 2024

Ống nhựa PVC Tiền Phong là một trongững sản phẩm quan trọng trong ngành xây dựng.
 
Với tính năng vượt trội và độ bền cao, ống nhựa PVC Tiền Phong đã được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng.
 
Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về bảng giá ống nhựa PVC Tiền Phong năm 2024 và các phụ kiện đi kèm, giúp bạn tìm kiếm giải pháp chất lượng và giá cả hợp lý cho dự án của mình.
 
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG 2024
 
Thông tin chi tiết
 

- Ống Nhựa uPVC Tiền Phong Tiêu chuẩn BS EN ISO 1452:2009 hệ Inch có đường kính danh nghĩa từ D21mm đến D220mm 

 

- Ống Nhựa uPVC Tiền Phong Tiêu chuẩn ISO 1452:2009 hệ mét có đường kính danh nghĩa từ D21mm đến D800mm 

 

- Ống Nhựa MPVC Chịu Va Đập Cao Hệ inch Tiền Phong Tiêu chuẩn AS/NZS 4765:2007 có đường kính từ DN114 đến DN220

 

- Ống Nhựa MPVC Chịu Va Đập Cao Hệ Mét Tiền Phong Tiêu chuẩn AS/NZS 4765:2007 có đường kính từ DN110 đến DN400

 

- Ống Nhựa uPVC luồn điện Tiền Phong Tiêu chuẩn BS EN 61386

 

- Hố Ga Nhựa - Hộp Kiểm Soát TCVN 12755:2020

 
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG 2024
 
A. Bảng giá ống nhựa PVC Tiền Phong mới nhất
 

1. Bảng giá ống nhựa PVC C0

 

2. Bảng giá ống nhựa PVC C1

 

3. Bảng giá ống nhựa PVC C2

 

4. Bảng giá ống nhựa PVC C3

 

5. Bảng giá ống nhựa PVC C4

 
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG 2024
 
B. Bảng giá phụ kiện PVC Tiền Phong
 
Ngoài ra, Tiền Phong cũng cung cấp bảng giá phụ kiện đi kèm cho các loại ống nhựa PVC Tiền Phong, đảm bảo bạn có đầy đủ các phụ kiện cần thiết cho công trình xây dựng.
 
C. Bảng giá ống PVC Tiền Phong theo hệ Inch
 
Nếu bạn đang quan tâm đến ống nhựa PVC Tiền Phong theo hệ Inch, chúng tôi cũng có bảng giá dành riêng cho sản phẩm này.
 
D. Bảng giá ống PVC Tiền Phong theo hệ mét
 
Đối với các dự án sử dụng hệ mét, chúng tôi cung cấp bảng giá ống PVC Tiền Phong theo hệ mét để bạn có thể lựa chọn phù hợp.
 
E. Các phụ kiện PVC theo hệ Inch và hệ mét
 
Không chỉ có ống nhựa, chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện đi kèm theo hệ Inch và hệ mét để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.
 
Sử dụng ống nhựa PVC Tiền Phong và các phụ kiện đi kèm mang lại nhiều lợi ích cho công trình xây dựng của bạn. Sản phẩm được sản xuất với chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn và chứng chỉ chất lượng quốc tế. Điều này đảm bảo sự tin cậy và độ bền của sản phẩm trong quá trình sử dụng.

BẢNG GIÁ HỐ GA NHỰA PVC TIỀN PHONG

BẢNG GIÁ HỐ GA NHỰA PVC TIỀN PHONG

GIÁ BẢNG GIÁ HỐ GA NHỰA PVC

Tên Hàng Hóa

Đơn Vị Tính

 Đơn Giá Chưa VAT

 Đơn Giá Đã VAT

Hộp kiểm soát kỹ thuật 2 nhánh uPVC HSE DN 114-225

Cái

     711,900

       783,090

Hộp kiểm soát kỹ thuật 2 nhánh uPVC SE DN 110-225

Cái

     711,900

       783,090

Hộp kiểm soát kỹ thuật ba nhánh uPVC 45Y 160-200 phải

Cái

  1,020,600

    1,122,660

Hộp kiểm soát kỹ thuật ba nhánh uPVC 45Y 160-200 trái

Cái

  1,020,600

    1,122,660

Hộp kiểm soát kỹ thuật ba nhánh uPVC 90Y 110-160 trái

Cái

     439,000

       482,900

Hộp kiểm soát kỹ thuật ba nhánh uPVC 90Y 110-200 phải

Cái

     601,900

       662,090

Hộp kiểm soát kỹ thuật ba nhánh uPVC 90Y 110-200 trái

Cái

     601,900

       662,090

Hộp kiểm soát kỹ thuật ba nhánh uPVC 90Y 110x90-160 phải

Cái

     319,900

       351,890

Hộp kiểm soát kỹ thuật ba nhánh uPVC 90Y 110x90-160 trái

Cái

     319,900

       351,890

Hộp kiểm soát kỹ thuật bốn nhánh uPVC 90WY 110x160-200

Cái

  1,283,500

    1,411,850

Hộp kiểm soát kỹ thuật bốn nhánh uPVC 90WY 160x160-200

Cái

  1,892,200

    2,081,420

Hộp kiểm soát kỹ thuật bốn nhánh uPVC 90WY 160x160P-200

Cái

  1,889,500

    2,078,450

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC (ISO-ISO) ST 160-200

Cái

     787,000

       865,700

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC 45L 110-160 hỗn hợp

Cái

     300,200

       330,220

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC 45L 110-160 trái

Cái

     300,200

       330,220

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC 90L 110-160 hỗn hợp

Cái

     311,800

       342,980

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC 90L 110-160 phải

Cái

     311,800

       342,980

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC 90L 110-160 trái

Cái

     311,800

       342,980

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC 90L 110-200 hỗn hợp

Cái

     583,900

       642,290

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC 90L 160-200 hỗn hợp

Cái

     834,200

       917,620

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC DR 110-160

Cái

     231,300

       254,430

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC ST 110-200

Cái

     615,500

       677,050

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC UTK 110x60-160

Cái

     322,000

       354,200

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC UTK 110x90-160

Cái

     345,100

       379,610

Hộp kiểm soát kỹ thuật hai nhánh uPVC ST 110-160

Cái

     296,500

       326,150

Nắp hố ga composite DN 200 chịu tải trọng 1.5 tấn

Cái

  1,077,273

    1,185,000

Nắp hố ga composite DN 200 chịu tải trọng 12.5 tấn

Cái

  1,245,455

    1,370,001

Nắp hố ga composite DN 225 chịu tải trọng 1.5 tấn

Cái

  1,100,000

    1,210,000

Nắp hố ga composite DN 225 chịu tải trọng 12.5 tấn

Cái

  1,381,818

    1,520,000

Nắp hố ga gang uPVC DN 150 dây xích

Cái

  2,786,545

    3,065,200

Nắp hố ga gang uPVC DN 200 dây xích

Cái

  1,111,400

    1,222,540

Nắp hố ga nhựa AO 160

Cái

     755,300

       830,830

Nắp hố ga nhựa AO 200

Cái

     912,200

    1,003,420

Nắp hố ga nhựa AO 160 có dây xích inox

Cái

     871,500

       958,650

Nắp hố ga nhựa AO 200 có dây xích inox

Cái

  1,028,400

    1,131,240

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG 2024

BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN ĐIỆN PVC

BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN ĐIỆN PVC TIỀN PHONG

BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN ĐIỆN TRÒN PVC TIỀN PHONG

Tên Hàng Hóa

Đơn Vị Tính

 Đơn Giá Chưa VAT

 Đơn Giá Đã VAT

Ống luồn dây điện DN 16 x 1.2mm - Loại D1 - 2.92m 320N

Cây

       19,200

         21,120

Ống luồn dây điện DN 16 x 1.4mm - Loại D2 - 2.92m 750N

Cây

       21,900

         24,090

Ống luồn dây điện DN 16 x 1.7mm - Loại D3 - 2.92m 1250N

Cây

       27,100

         29,810

Ống luồn dây điện DN 20 x 1.4mm - Loại D1 - 2.92m 320N

Cây

       27,100

         29,810

Ống luồn dây điện DN 20 x 1.6mm - Loại D2 - 2.92m 750N

Cây

       30,900

         33,990

Ống luồn dây điện DN 20 x 2.0mm - Loại D3 - 2.92m 1250N

Cây

       39,000

         42,900

Ống luồn dây điện DN 25 x 1.5mm - Loại D1 - 2.92m 320N

Cây

       37,100

         40,810

Ống luồn dây điện DN 25 x 1.8mm - Loại D2 - 2.92m 750N

Cây

       42,700

         46,970

Ống luồn dây điện DN 25 x 2.0mm - Loại D3 - 2.92m 1250N

Cây

       56,300

         61,930

Ống luồn dây điện DN 32 x 1.8mm - Loại D1 - 2.92m 320N

Cây

       74,600

         82,060

Ống luồn dây điện DN 32 x 2.1mm - Loại D2 - 2.92m 750N

Cây

       85,800

         94,380

Ống luồn dây điện DN 32 x 2.5mm - Loại D3 - 2.92m 1250N

Cây

     120,400

       132,440

Ống luồn dây điện DN 40 x 2.3mm - Loại D2 - 2.92m 750N

Cây

     118,300

       130,130

Ống luồn dây điện DN 40 x 2.6mm - Loại D3 - 2.92m 1250N

Cây

     152,500

       167,750

Ống luồn dây điện DN 50 x 2.8mm - Loại D2 - 2.92m 750N

Cây

     157,800

       173,580

Ống luồn dây điện DN 50 x3.2mm - Loại D3 - 2.92m 1250N

Cây

     190,900

       209,990

Ống luồn dây điện DN 63 x 3.0mm - Loại D2 - 2.92m 750N

Cây

     189,800

       208,780

Nối thẳng luồn dây điện DN 16

Cái

         1,000

           1,100

Nối thẳng luồn dây điện DN 20

Cái

         1,300

           1,430

Nối thẳng luồn dây điện DN 25

Cái

         2,200

           2,420

Nối thẳng luồn dây điện DN 32

Cái

         4,000

           4,400

Ba chạc 90độ luồn dây điện DN 16

Cái

         3,400

           3,740

Ba chạc 90độ luồn dây điện DN 20

Cái

         6,200

           6,820

Ba chạc 90độ luồn dây điện DN 25

Cái

       10,500

         11,550

Ba chạc 90độ luồn dây điện DN 32

Cái

       14,900

         16,390

Ba chạc 90độ có nắp luồn dây điện DN 20

Cái

       10,500

         11,550

Ba chạc 90độ có nắp luồn dây điện DN 25

Cái

       12,900

         14,190

Ba chạc 90độ có nắp luồn dây điện DN 32

Cái

       17,200

         18,920

Nối góc 90độ luồn dây điện DN 16

Cái

         2,700

           2,970

Nối góc 90độ luồn dây điện DN 20

Cái

         4,600

           5,060

Nối góc 90độ luồn dây điện DN 25

Cái

         6,200

           6,820

Nối góc 90độ luồn dây điện DN 32

Cái

       10,500

         11,550

Nối góc 90độ có nắp luồn dây điện DN 20

Cái

         7,200

           7,920

Nối góc 90độ có nắp luồn dây điện DN 25

Cái

       11,400

         12,540

Nối góc 90độ có nắp luồn dây điện DN 32

Cái

       15,000

         16,500

Hộp nối 1 đường luồn dây điện DN 16

Cái

         8,600

           9,460

Hộp nối 1 đường luồn dây điện DN 20

Cái

         8,700

           9,570

Hộp nối 1 đường luồn dây điện DN 25

Cái

         9,500

         10,450

Hộp nối 2 đường luồn dây điện DN 16

Cái

         8,600

           9,460

Hộp nối 2 đường luồn dây điện DN 20

Cái

         8,700

           9,570

Hộp nối 2 đường luồn dây điện DN 25

Cái

         9,500

         10,450

Hộp nối 2 đường vuông góc luồn dây điện DN 16

Cái

         8,700

           9,570

Hộp nối 2 đường vuông góc luồn dây điện DN 20

Cái

         8,800

           9,680

Hộp nối 2 đường vuông góc luồn dây điện DN 25

Cái

         9,500

         10,450

Hộp nối 3 đường luồn dây điện DN 16

Cái

         8,700

           9,570

Hộp nối 3 đường luồn dây điện DN 20

Cái

         8,700

           9,570

Hộp nối 3 đường luồn dây điện DN 25

Cái

         9,500

         10,450

Hộp nối 4 đường luồn dây điện DN 16

Cái

         8,700

           9,570

Hộp nối 4 đường luồn dây điện DN 20

Cái

         8,700

           9,570

Hộp nối 4 đường luồn dây điện DN 25

Cái

       10,200

         11,220

Kẹp đỡ ống luồn dây điện DN 16

Cái

         1,600

           1,760

Kẹp đỡ ống luồn dây điện DN 20

Cái

         1,900

           2,090

Kẹp đỡ ống luồn dây điện DN 25

Cái

         2,800

           3,080

Kẹp đỡ ống luồn dây điện DN 32

Cái

         3,900

           4,290

Nắp đậy hộp nối luồn dây điện tròn có vít

Cái

         3,200

           3,520

 
 
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG 2024
 
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC TIỀN PHONG 2024
 
- NPP Gia Hân Group chuyên phân phối ống nhựa PVC các thương hiệu cho công trình dự án trên toàn quốc. Đáp ứng giá thành tốt nhất cho quý khách hàng

- Ngoài ra chúng tôi củng là NPP cấp 1 các hãng ống nhựa khác như: Nhựa Đồng NaiNhựa Đệ NhấtNhựa Đạt HòaNhựa Hoa SenNhựa Tiền PhongNhựa DekkoNhựa Stroman. v.v

- Giao hàng trên toàn quốc.

Khu vực  phía Nam:

Tại Bình PhướcBình DươngĐồng NaiTây NinhBà Rịa-Vũng TàuLâm Đồng, Đà Lạt, TP Hồ Chí MinhLong AnĐồng ThápTiền GiangAn GiangBến TreVĩnh LongTrà VinhHậu GiangKiên GiangSóc TrăngBạc LiêuCà MauCần Thơ.

Khu vực  Miền Trung:

Tại Thanh hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên HuếĐà NẵngQuảng NamQuảng NgãiBình ĐịnhPhú YênKhánh HòaNha TrangNinh ThuậnBình ThuậnKon TumGia LaiĐắk LắkĐắk Nông.

Hotline: 0944.90.1313 - 0944.90.1414 - 0944.90.1616

Email: [email protected]

Địa chỉ văn phòng kinh doanh: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân >>> ĐẠI CHỈ KHO GOOGLE MAP <<<

 


Tác giả:

Gia Hân Group

Website: ongnhuatienphongvn.com

Hotline: 0944.90.1313 - 0944.90.1414 - 0944.90.1616

Email: [email protected]

Địa chỉ văn phòng kinh doanh: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân


GIÁ ỐNG NHỰA TIỀN PHONG MỚI NHẤT

BẢNG GIÁ ỐNG PVC TIỀN PHONG

BẢNG GIÁ ỐNG PPR CHỊU NHIỆT

BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TRƠN

BẢNG GIÁ ỐNG HDPE 2 LỚP

BẢNG GIÁ ỐNG XOẮN HDPE LUỒN CÁP

BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN


GIÁ ỐNG NHỰA BÌNH MINH

ỐNG NHỰA BÌNH MINH

 

GIÁ VAN GANG - ỐNG NHỰA ĐN - ĐN - HS

BẢNG GIÁ VAN GANG SHINYI

BẢNG GIÁ KHỚP NỐI MỀM GANG

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI

BẢNG GIÁ ỐNG PVC VIỄN THÔNG

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỆ NHẤT

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HOA SEN

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐẠT HOÀ

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR DEKKO

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA STROMAN

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE 2 VÁCH ĐẠT HÒA

 

QUY CÁCH PHỤ KIỆN - PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA

QUY CÁCH PHỤ KIỆN PVC

QUY CÁCH PHỤ KIỆN PPR

QUY CÁCH PHỤ KIỆN HDPE

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE TIỀN PHONG

 

QUY CÁCH ĐƯỜNG KÍNH ỐNG NHỰA

QUY CÁCH ỐNG NHỰA PVC

QUY CÁCH ỐNG NHỰA PPR

QUY CÁCH ỐNG NHỰA HDPE

 

CATALOGUE NHỰA TIỀN PHONG

CATALOGUE ỐNG NHỰA

 

VẬT TƯ PHỤ

CÙM TREO - TY REN - BULONG + TÁN

 

PHỤ KIỆN VAN GANG

VAN CỔNG - VAN 1 CHIỀU - TRỤ CỨU HỎA

 

VAN VÒI ĐỒNG MIHA

LUPPE - VAN 1 CHIỀU - VAN Y LỌC

 

ỐNG NHỰA PVC SCH40 - SCH80

ỐNG NHỰA CÔNG NGHIỆP SCH40 - SCH80

 

ỐNG NHỰA PVC GÂN XANH BƠM CÁT

ỐNG NHỰA GÂN XANH BƠM HÚT CÁT

 

 

 

 

  • Liên hệ ngay để được báo giá nhà máy sản xuất
  • Hỗ trợ giao hàng tận chân công trình

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha