CÙM TREO, CÙM OMEGA, TY REN, TẮC KÊ, BULONG, CON TÁN, VÍT NỞ

Vật tư phụ cấp thoát nước bao gồm cùm treo, cùm omega, ty ren, bulong đai ốc phục vụ cho thi công cấp thoát nước và nghành xây dựng. Vật tư phụ cấp thoát nước