BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG - PN10 - PN16 - PN20

Bảng giá phụ kiện ppr tiền phong 2024 mới nhất cập nhật từ sản xuất để quý khách hàng nắm rõ giá thành. Phụ kiện ppr, phụ kiện ppr uv chống nắng. Bảng giá phụ kiện ppr tiền phong 2024

Ngày đăng: 26-09-2021

33,413 lượt xem

 MỤC LỤC:

1/ BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR

2/ BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR UV - CHỐNG NẮNG

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG

TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT (PN ~ PN) ĐƯỜNG KÍNH ( D - PH I) ĐƠN GIÁ BÁN
 Nối Thẳng - Ống Nhựa PPR 20 20 3.100
20 25 5.200
20 32 8.000
20 40 12.800
20 50 23.000
20 63 46.000
20 75 77.100
20 90 130.500
20 110 211.600
20 125 407.200
20 140 581.400
20 160 814.400
20 200 1.447.300
Lơi Nối Góc 45 độ - Ống Nhựa PPR 20 20 4.800
20 25 7.700
20 32 11.600
20 40 23.100
20 50 44.100
20 63 101.000
20 75 155.300
20 90 185.000
20 110 322.100
Co Nối Góc 90 độ - Ống Nhựa PPR 20 20 5.800
20 25 7.700
20 32 13.500
20 40 22.000
20 50 38.600
20 63 118.201
16 75 134.400
20 75 154.300
20 90 238.000
16 110 437.000
20 110 485.000
20 125 786.100
20 140 1.048.100
16 160 1.572.100
16 200 3.056.900
Chữ T Ba Chạc 90 độ - Ống Nhựa PPR 20 20 6.800
20 25 10.500
20 32 17.300
20 40 27.000
20 50 53.000
20 63 133.000
20 75 199.700
20 90 310.000
16 110 465.001
20 110 480.000
20 125 1.020.300
20 140 1.093.200
16 160 1.870.600

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG CẬP NHẬT MỚI

TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT (PN ~ BAR) QUY CÁCH ( D - BƯỚC REN ) ĐƠN GIÁ BÁN
Nối Thẳng Ren Trong - Ống Nhựa PPR 20 20-1/2″ 38.000
20 25-1/2″ 46.500
20 24-3.4″ 51.900
20 32-1″ 84.500
20 40-1.1/4″ 209.501
20 50-1.1/2″ 278.000
20 63-2″ 562.500
20 75-2.1/2″ 800.800
10 90-3″ 1.606.000
Nối Thẳng Ren Ngoài - Ống Nhựa PPR 20 20-1/2″ 48.000
20 25-1/2″ 55.501
20 24-3.4″ 67.000
20 32-1″ 99.000
20 40-1.1/4″ 288.000
20 50-1.1/2″ 360.000
20 63-2″ 610.000
20 75-2.1/2″ 935.000
10 90-3″ 1.890.000
10 110-4″ 3.180.000
Ba Chạc 90 độ (T) Ren Trong - Ống Nhựa PPR 20 20-1/2″ 42.600
20 25-1/2″ 45.601
20 24-3.4″ 66.501
20 32-1″ 145.200
Ba Chạc 90 độ (T) Ren Ngoài - Ống Nhựa PPR 20 20-1/2″ 52.500
20 25-1/2″ 57.000
20 24-3.4″ 69.000
20 32-1″ 145.000
Zắc co Ren Trong - Ống Nhựa PPR 20 20-1/2″ 90.500
20 24-3.4″ 145.000
20 32-1″ 212.500
20 50-1.1/2″ 580.000
20 63-2″ 773.000
Zắc co Ren Ngoài - Ống Nhựa PPR 20 20-1/2″ 96.500
20 24-3.4″ 150.500
20 32-1″ 236.500
20 50-1.1/2″ 619.500
20 63-2″ 838.000
Co Ren Trong - Ống Nhựa PPR 20 20-1/2″ 42.301
20 25-1/2″ 48.000
20 24-3.4″ 64.700
20 32-1″ 119.500
Co Ren Ngoài - Ống Nhựa PPR 20 20-1/2″ 59.500
20 25-1/2″ 67.300
20 24-3.4″ 79.500
20 32-1″ 126.600
Co Ren Trong Kép - Ống Nhựa PPR 20 25-1/2″ 106.800

 

TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT (PN ~ BAR) ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) ĐƠN GIÁ BÁN
Nối Chuyển Bậc (Nối Giảm, Nối Rút) - Ống Nhựa PPR 20 25-20 4.800
20 32-20 6.800
20 32-25 6.800
20 40-20 10.500
20 40-25 10.500
20 42-32 10.500
20 50-20 18.900
20 50-25 18.900
20 50-32 18.900
20 50-40 18.900
20 63-25 36.600
20 63-32 36.600
20 63-40 36.600
20 63-50 36.600
16 75-32 63.900
16 75-40 63.900
20 75-40 75.301
16 75-50 63.900
20 75-50 68.200
16 75-63 63.900
20 75-63 68.200
16 90-50 94.500
16 90-63 103.700
20 90-63 120.401
16 90-75 103.700
20 110-50 183.600
16 110-63 183.600
20 110-63 247.200
16 110-75 183.600
20 110-75 247.200
16 110-90 393.400
20 110-90 563.000
20 140-110 885.100
20 160-110 838.300
20 160-140 850.600
20 200-125 1.507.100
 Chạc 90 độ Chuyển Bậc (T Giảm, T Rút) - Ống Nhựa PPR 20 25-20 10.500
20 32-20 18.500
20 32-25 18.500
20 40-20 40.700
20 40-25 40.700
20 42-32 40.700
20 50-20 71.500
20 50-25 71.500
20 50-32 71.500
20 50-40 71.500
20 63-25 125.700
20 63-32 125.700
20 63-40 125.700
20 63-50 125.700
16 75-32 172.101
20 75-40 172.101
20 75-50 185.000
20 75-63 172.101
20 90-50 270.001
20 90-63 290.000
16 90-75 268.200
20 90-75 319.000
20 110-63 460.000
20 110-75 460.000
20 110-90 460.000
20 140-75 1.518.000
16 200-140 4.702.000

 

TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT (PN ~ BAR) ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) ĐƠN GIÁ BÁN
Van Ống Nước - Ống Nhựa PPR 20 20 149.001
20 25 202.000
20 32 233.000
20 40 361.000
20 50 615.000
Van Cửa - Ống Nhựa PPR 20 20 200.000
20 25 230.891
20 32 330.000
20 40 555.500
20 50 866.250
20 63 1.334.850
Rắc Co Nhựa (Đầu nối ống) - Ống Nhựa PPR 20 20 38.000
20 25 56.000
20 32 80.500
20 40 92.500
20 50 139.000
  63 322.000
Ống Tránh - Ống Nhựa PPR 20 20 15.000
20 25 28.001
Đầu Nối Ống Bích Phun - Ống Nhựa PPR 20 63 222.750
10 75 287.300
20 75 344.801
20 90 393.600
20 110 517.501
20 125 1.122.000
20 140 1.597.200
20 160 2.442.000
20 200 5.148.000
Đầu Bịt Ngoài - Ống Nhựa PPR 20 20 2.900
20 25 5.000
20 32 6.500
20 40 9.800
20 50 18.500
20 75 160.001
20 90 180.000
20 110 198.000

 

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR UV - CHỐNG TIA CỰC TÍM

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR UV TIỀN PHONG 2022

TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT (PN ~ BAR) ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) ĐƠN GIÁ BÁN
Van Ống Nước - Ống Nhựa PPR UV 20 20 149.001
20 25 202.000
20 32 233.000
20 40 361.000
20 50 615.000
Van Cửa - Ống Nhựa PPR UV 20 20 200.000
20 25 230.891
20 32 330.000
20 40 555.500
20 50 866.250
20 63 1.334.850
Rắc Co Nhựa (Đầu nối ống) - Ống Nhựa PPR UV 20 20 38.000
20 25 56.000
20 32 80.500
20 40 92.500
20 50 139.000
  63 322.000
Ống Tránh - Ống Nhựa PPR UV 20 20 15.000
20 25 28.001
Đầu Nối Ống Bích Phun - Ống Nhựa PPR UV 20 63 222.750
10 75 287.300
20 75 344.801
20 90 393.600
20 110 517.501
20 125 1.122.000
20 140 1.597.200
20 160 2.442.000
20 200 5.148.000
Đầu Bịt Ngoài - Ống Nhựa PPR UV 20 20 2.900
20 25 5.000
20 32 6.500
20 40 9.800
20 50 18.500
20 75 160.001
20 90 180.000
20 110 198.000

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR UV - CHỐNG NẮNG

TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT (PN ~ BAR) ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) ĐƠN GIÁ BÁN
Nối Thẳng - Ống Nhựa PPR UV 20 20 4.011
20 25 6.200
20 32 9.600
20 40 15.400
20 50 27.600
20 63 55.200
Nối Thẳng Chuyển Bậc (Nối Giảm, Nối Rút) - Ống Nhựa PPR UV 20 25-20 5.800
20 32-20 8.201
20 32-25 8.201
20 40-20 12.601
20 40-25 12.601
20 40-32 12.601
20 50-20 22.700
20 50-25 22.700
20 50-32 22.700
20 50-40 22.700
20 63-25 43.900
20 63-32 43.900
20 63-40 43.900
20 63-50 43.900
Nối Thẳng Ren Trong - Ống Nhựa PPR UV 20 20-1/2″ 45.601
20 25-1/2″ 440.800
20 25-3/4″ 62.300
20 32-1″ 101.400
20 40-1.1/4″ 251.400
20 50-1.1/2″ 333.600
20 63-2″ 675.000
Nối Thẳng Ren Ngoài - Ống Nhựa PPR UV 20 20-1/2″ 57.600
20 25-1/2″ 66.600
20 25-3/4″ 80.400
20 32-1″ 118.800
20 40-1.1/4″ 345.600
20 50-1.1/2″ 432.000
20 63-2″ 732.001

 

TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT (PN ~ BAR) ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) ĐƠN GIÁ BÁN
Lơi Nối Góc 45 độ - Ống Nhựa PPR UV 20 20 5.800
20 25 9.200
20 32 13.900
20 40 27.700
20 50 52.900
20 63 121.200
Co Nối Góc 90 độ - Ống Nhựa PPR UV 20 20 7.000
20 25 9.200
20 32 16.200
20 40 26.400
20 50 46.300
20 63 141.800
Co Ren Trong - Ống Nhựa PPR UV 20 20-1/2″ 50.800
20 25-1/2″ 57.600
20 25-3/4″ 77.600
20 32-1″ 143.400
Co Ren Ngoài - Ống Nhựa PPR UV 20 20-1/2″ 71.400
20 25-1/2″ 80.801
20 25-3/4″ 95.400
20 32-1″ 151.900
Co Ren Trong Kép - Ống Nhựa PPR UV 20 25-1/2″ 128.200

 

TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT (PN ~ BAR) ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) ĐƠN GIÁ BÁN
Chữ T Ba Chạc 90 độ - Ống Nhựa PPR UV 20 20 8.201
20 25 12.601
20 32 20.800
20 40 32.401
20 50 63.600
20 63 159.600
Chữ T Chuyển Bậc (T giảm, T rút) - Ống Nhựa PPR UV 20 25-20 12.601
20 32-20 22.200
20 32-25 22.200
20 40-20 48.800
20 40-25 48.800
20 40-32 48.800
20 50-20 85.800
20 50-25 85.800
20 50-32 85.800
20 50-40 85.800
20 63-25 150.800
20 63-32 150.800
20 63-40 150.800
20 63-50 150.800
Ba Chạc Chữ T Ren Trong - Ống Nhựa PPR UV 20 20-1/2″ 51.101
20 25-1/2″ 54.700
20 25-3/4″ 79.800
20 32-1″ 174.200
Ba Chạc Chữ T Ren Ngoài - Ống Nhựa PPR UV 20 20-1/2″ 63.000
20 25-1/2″ 68.400
20 25-3/4″ 82.800
20 32-1″ 174.000

 

TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT (PN ~ BAR) ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) ĐƠN GIÁ BÁN
Đầu Bịt Ngoài - Ống Nhựa PPR UV 20 20 3.500
20 25 6.001
20 32 7.800
20 40 11.800
20 50 22.200
Van Chặn - Ống Nhựa PPR UV 20 20 178.800
20 25 242.400
20 32 279.611
20 40 433.200
20 50 738.000
Van Cửa - Ống Nhựa PPR UV 20 20 240.000
20 25 276.000
20 32 396.000
20 40 666.600
20 50 1.039.500
Zắc co Ren Trong - Ống Nhựa PPR UV 20 20-1/2″ 108.600
20 25-3/4″ 174.000
20 32-1″ 255.000
Zắc co Ren Ngoài - Ống Nhựa PPR UV 20 20-1/2″ 115.800
20 25-3/4″ 180.600
20 32-1″ 283.800
Zắc co Ren Nhựa - Ống Nhựa PPR UV   20 45.601
  25 67.200
  32 96.600
  40 111.000
  50 166.800
  63 386.400

Tiêu chuẩn ống nhựa PPR Tiền Phong

 • Ống nhựa PPR Tiền Phong được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8077 & 8078

Ưu điểm:

 • Đa dạng: Đáp ứng mọi nhu cầu hệ thống nước nóng, lạnh, tưới tiêu, khí nén...
 • Lắp đặt dễ dàng: Thiết kế thông minh, phụ kiện đầy đủ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.
 • Giá cả cạnh tranh: Phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.
 • Thương hiệu uy tín: Được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Ứng dụng rộng rãi:

 • Cấp nước cho nhà ở, công trình công cộng.
 • Tưới tiêu nông nghiệp.
 • Hệ thống khí nén công nghiệp, y tế.
 • Dẫn nước thải, thoát nước mưa.

Hướng dẫn hàn ống PPR:

 1. Cắt ống vuông góc bằng kéo chuyên dụng.
 2. Làm sạch, mịn đầu cắt.
 3. Đánh dấu chiều sâu mối nối.
 4. Hàn bằng máy chuyên nghiệp ở 260 độ C.
 5. Giữ chặt khi kết nối, không xoay đến khi hoàn tất.

 

**Tác giả**:

GIA HÂN GROUP


GIÁ ỐNG NHỰA TIỀN PHONG MỚI NHẤT

BẢNG GIÁ ỐNG PVC TIỀN PHONG

BẢNG GIÁ ỐNG PPR CHỊU NHIỆT

BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TRƠN

BẢNG GIÁ ỐNG HDPE 2 LỚP

BẢNG GIÁ ỐNG XOẮN HDPE LUỒN CÁP

BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN


GIÁ ỐNG NHỰA BÌNH MINH

ỐNG NHỰA BÌNH MINH

 

GIÁ VAN GANG - ỐNG NHỰA ĐN - ĐN - HS

BẢNG GIÁ VAN GANG SHINYI

BẢNG GIÁ KHỚP NỐI MỀM GANG

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI

BẢNG GIÁ ỐNG PVC VIỄN THÔNG

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỆ NHẤT

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HOA SEN

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐẠT HOÀ

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR DEKKO

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA STROMAN

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE 2 VÁCH ĐẠT HÒA

 

QUY CÁCH PHỤ KIỆN - PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA

QUY CÁCH PHỤ KIỆN PVC

QUY CÁCH PHỤ KIỆN PPR

QUY CÁCH PHỤ KIỆN HDPE

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE TIỀN PHONG

 

QUY CÁCH ĐƯỜNG KÍNH ỐNG NHỰA

QUY CÁCH ỐNG NHỰA PVC

QUY CÁCH ỐNG NHỰA PPR

QUY CÁCH ỐNG NHỰA HDPE

 

CATALOGUE NHỰA TIỀN PHONG

CATALOGUE ỐNG NHỰA

 

VẬT TƯ PHỤ

CÙM TREO - TY REN - BULONG + TÁN

 

PHỤ KIỆN VAN GANG

VAN CỔNG - VAN 1 CHIỀU - TRỤ CỨU HỎA

 

VAN VÒI ĐỒNG MIHA

LUPPE - VAN 1 CHIỀU - VAN Y LỌC

 

ỐNG NHỰA PVC SCH40 - SCH80

ỐNG NHỰA CÔNG NGHIỆP SCH40 - SCH80

 

ỐNG NHỰA PVC GÂN XANH BƠM CÁT

ỐNG NHỰA GÂN XANH BƠM HÚT CÁT

 

 

 

 

 • Liên hệ ngay để được báo giá nhà máy sản xuất
 • Hỗ trợ giao hàng tận chân công trình

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha