PHỤ KIỆN ỐNG PVC NHỰA TIỀN PHONG

Phụ kiện ống PVC nhựa tiền phong. Phụ kiện nối ống uPVC SX theo T/C ISO 1452 - Hệ mét / BS EN ISO 1452 - Hệ inch . Phụ kiện nối ống uPVC SX theo T/C ISO 3633 - Hệ mét & BS 1452 - Hệ inch