PHỤ KIỆN HDPE l HÀN LỒNG l HÀN ĐỐI ĐẦU l PE100 l PE80

Phụ kiện HDPE ống nhựa tiền phong đáp ứng đầy đủ các đường kính và chủng loại từ D21 - D2000. Phụ kiện hdpe răng xiết và phụ kiện hdpe hàn lồng, hàn đối đầu