ĐAI KHỞI THỦY PVC

Đai khởi thủy PVC phù hợp theo tiêu chuẩn ISO - 1452:2009 ( Hệ Mét ) . Đai khởi thủy PVC đáp ứng đầy đủ các kích thước từ D50 đến D400 và áp xuất làm việc PN10 ( 10bar )

Ngày đăng: 01-10-2020

8,803 lượt xem

ĐAI KHỞI THỦY PVC

ĐAI KHỞI THỦY PVC

- Hệ thống đường ống thoát nước trong khu vực dân cư và công trình công cộng.

- Hệ thống thoát nước và tưới tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Hệ thống thoát nước cho các nhà máy hóa chất và xử lý nước thải.

- Vận chuyển chất lỏng với áp suất thấp cho các nhà máy hóa chất hoặc hầm mỏ, thông gió hầm mỏ và hệ thống thoát nước.

ĐAI KHỞI THỦY PVC

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ50×3/4″

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ90×3/4″

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ110×2½″

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ160×2½″

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ225×2″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ315×160 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ50×25

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ90×25 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ125×1½″

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ160×90 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ225×2½″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ400×110 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ63×25 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ90×1” 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ125×2″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ200×1½″

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ250×2″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ400×200 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ63×3/4″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ90×1½” 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ125×2½″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ200×2″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ250×2″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ400×250 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ63×1″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ110×1/2″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ160×1/2″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ200×2½″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ250×2½” 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ75×3/4″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ110×3/4″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ160×3/4″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ200×90 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ250×3″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ75×1/2″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ110×1″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ160×1″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ200×110 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ250×110 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ75×1″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ110×1½″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ160×1½″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ225×3/4″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ315×2″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ75×1½″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ110×2″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ160×2″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ225×1½″ 

ĐAI KHỞI THỦY PVC Φ315×110 

- Giá thành rẻ, chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác

ĐAI KHỞI THỦY PVC

ĐAI KHỞI THỦY PVC

>>> ĐAI KHỞI THỦY HDPE <<<

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha