Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • VAN Y LỌC GANG DN350

  25-06-2023 // 275 lượt xem

  Van y lọc gang DN350 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN350

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN300

  25-06-2023 // 238 lượt xem

  Van y lọc gang DN300 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN300

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN250

  25-06-2023 // 226 lượt xem

  Van y lọc gang DN250 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN250

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN200

  25-06-2023 // 268 lượt xem

  Van y lọc gang DN200 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN200

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN150

  25-06-2023 // 256 lượt xem

  Van y lọc gang DN150 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN150

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN125

  25-06-2023 // 338 lượt xem

  Van y lọc gang DN125 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN125

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN100

  22-06-2023 // 247 lượt xem

  Van y lọc gang DN100 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN100

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN80

  22-06-2023 // 249 lượt xem

  Van y lọc gang DN80 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN80

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN65

  22-06-2023 // 243 lượt xem

  Van y lọc gang DN65 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN65

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN50

  22-06-2023 // 280 lượt xem

  Van y lọc gang DN50 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN50

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN500

  21-06-2023 // 244 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN500 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN500

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN450

  21-06-2023 // 270 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN450 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN450

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN400

  21-06-2023 // 300 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN400 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN400

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN350

  21-06-2023 // 239 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN350 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN350

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN300

  21-06-2023 // 306 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN300 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN300

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN250

  21-06-2023 // 280 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN250 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN250

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN200

  21-06-2023 // 241 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN200 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN200

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN150

  21-06-2023 // 290 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN150 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN150

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN125

  21-06-2023 // 292 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN125 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN125

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN100

  20-06-2023 // 267 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN100 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN100

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN80

  20-06-2023 // 239 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN80 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN80

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN65

  20-06-2023 // 251 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN65 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN65

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN50

  20-06-2023 // 280 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN50 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN50

  Chi tiết →

 • TRỤ CỨU HỎA DN150 BỘ QUỐC PHÒNG

  20-06-2023 // 311 lượt xem

  Trụ cứu hỏa DN150 bộ quốc phòng được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN: 6379 – 1998, sản phẩm do Bộ Quốc Phòng sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000. Trụ cứu hỏa DN150

  Chi tiết →

 • TRỤ CỨU HỎA DN100 BỘ QUỐC PHÒNG

  20-06-2023 // 353 lượt xem

  Trụ cứu hỏa DN100 bộ quốc phòng được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN: 6379 – 1998, sản phẩm do Bộ Quốc Phòng sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000. Trụ cứu hỏa DN100

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE GÂN XOẮN 320/250

  17-06-2023 // 265 lượt xem

  Ống HDPE gân xoắn 320/250 1 lớp cam được sản xuất theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KS C 8455 là sản phẩm có tính chuyên dụng cao và rất đa dạng trong việc bảo vệ cáp điện và cáp thông tin trong các khu công nghiệp, các công trình cầu, đường bộ, khu đô thị, bến cảng, sân bay, sân vận động. Ống HDPE gân xoắn 320/250

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE GÂN XOẮN 230/175

  17-06-2023 // 260 lượt xem

  Ống HDPE gân xoắn 230/175 1 lớp được sản xuất theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KS C 8455 là sản phẩm có tính chuyên dụng cao và rất đa dạng trong việc bảo vệ cáp điện và cáp thông tin trong các khu công nghiệp, các công trình cầu, đường bộ, khu đô thị, bến cảng, sân bay, sân vận động. Ống HDPE gân xoắn 230/175

  Chi tiết →

 • CO PVC 225 BÌNH MINH

  16-06-2023 // 292 lượt xem

  Co PVC D225 Bình Minh hay còn gọi là Co góc 90 độ Nhựa PVC Bình Minh hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D315mm. Co PVC D225 Bình Minh

  Chi tiết →

 • CO PVC 160 BÌNH MINH

  16-06-2023 // 301 lượt xem

  Co PVC D160 Bình Minh hay còn gọi là Co góc 90 độ Nhựa PVC Bình Minh hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D315mm. Co PVC D160 Bình Minh

  Chi tiết →

 • CO PVC 140 BÌNH MINH

  16-06-2023 // 351 lượt xem

  Co PVC D140 Bình Minh hay còn gọi là Co góc 90 độ Nhựa PVC Bình Minh hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D315mm. Co PVC D140 Bình Minh

  Chi tiết →