Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG NHỰA PVC 140 HOA SEN

  29-05-2022 // 365 lượt xem

  Ống nhựa pvc D140 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D140 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 130 HOA SEN

  29-05-2022 // 269 lượt xem

  Ống nhựa pvc D130 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D130 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 125 HOA SEN

  28-05-2022 // 359 lượt xem

  Ống nhựa pvc D125 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D125 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 110 HOA SEN

  28-05-2022 // 366 lượt xem

  Ống nhựa pvc D110 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D110 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 220 HOA SEN

  28-05-2022 // 367 lượt xem

  Ống nhựa pvc D220 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D220 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 168 HOA SEN

  26-05-2022 // 351 lượt xem

  Ống nhựa pvc 168 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc 168 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 114 HOA SEN

  25-05-2022 // 454 lượt xem

  Ống nhựa pvc 114 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc 114 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 710

  05-05-2022 // 442 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d710 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 710. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d710

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 630

  05-05-2022 // 377 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d630 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 630. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d630

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 560

  22-04-2022 // 430 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d560 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 560. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d560

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 500

  18-04-2022 // 358 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d500 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 500. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d500

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 450

  23-03-2022 // 466 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d450 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 450. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d450

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 400

  17-03-2022 // 519 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d400 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 400. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d400

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 355

  17-03-2022 // 514 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d355 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 355. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d355

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 315

  14-03-2022 // 449 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d315 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 315. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d315

  Chi tiết →