Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG NHỰA HDPE 225 GIÁ RẺ

  17-09-2022 // 705 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D225 giá rẻ có đường kính D225. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D225 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 200 GIÁ RẺ

  17-09-2022 // 702 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D200 giá rẻ có đường kính D200. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D200 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 180 GIÁ RẺ

  17-09-2022 // 662 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D180 giá rẻ có đường kính D180. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D180 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 160 GIÁ RẺ

  16-09-2022 // 544 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D160 giá rẻ có đường kính D160. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D160 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 140 GIÁ RẺ

  16-09-2022 // 700 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D140 giá rẻ có đường kính D140. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D140 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 125 GIÁ RẺ

  15-09-2022 // 646 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D125 giá rẻ có đường kính D125. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D125 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 110 GIÁ RẺ

  15-09-2022 // 715 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D100 giá rẻ có đường kính D110. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D110 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 400 HOA SEN

  15-09-2022 // 748 lượt xem

  Ống nhựa pvc D400 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D400 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 355 HOA SEN

  09-09-2022 // 631 lượt xem

  Ống nhựa pvc D355 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D355 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 315 HOA SEN

  09-09-2022 // 727 lượt xem

  Ống nhựa pvc D315 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D315 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 600 ĐẠT HÒA

  26-08-2022 // 883 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D600 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D600 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 500 ĐẠT HÒA

  26-08-2022 // 839 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D500 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D500 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 450 ĐẠT HÒA

  25-08-2022 // 713 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D450 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D450 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 400 ĐẠT HÒA

  25-08-2022 // 884 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D400 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D400 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 350 ĐẠT HÒA

  24-08-2022 // 724 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D350 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D350 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 250 ĐẠT HÒA

  24-08-2022 // 728 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D250 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D250 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 300 ĐẠT HÒA

  24-08-2022 // 747 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D300 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D300 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 200 ĐẠT HÒA

  20-08-2022 // 604 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D200 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D200 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 150 ĐẠT HÒA

  18-08-2022 // 881 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D150 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D150 đạt hòa

  Chi tiết →

 • BẢNG GIÁ ỐNG HDPE NHỰA ĐẠT HÒA 2022

  17-08-2022 // 1,560 lượt xem

  Bảng giá ống hdpe nhựa đạt hòa 2022 chúng tôi gởi đến quý khách hàng bao gồm ống hdpe 2 vách đạt hòa và ống hdpe 1 vách đạt hòa, ống hdpe gân sóng đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 630 ĐỆ NHẤT

  17-08-2022 // 648 lượt xem

  Ống nhựa pvc D630 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D630 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 560 ĐỆ NHẤT

  16-08-2022 // 692 lượt xem

  Ống nhựa pvc D560 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D560 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 500 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 712 lượt xem

  Ống nhựa pvc D500 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D500 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 450 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 597 lượt xem

  Ống nhựa pvc D450 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D450 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 400 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 718 lượt xem

  Ống nhựa pvc D400 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D400 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 355 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 819 lượt xem

  Ống nhựa pvc D355 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D355 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 315 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 901 lượt xem

  Ống nhựa pvc D315 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D315 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 280 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 724 lượt xem

  Ống nhựa pvc D280 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D280 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 250 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 890 lượt xem

  Ống nhựa pvc D250 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D250 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 225 ĐỆ NHẤT

  02-08-2022 // 798 lượt xem

  Ống nhựa pvc D225 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D225 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →