Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • VAN BƯỚM TAY GẠT DN200 _ VAN GANG _ VAN INOX _ VAN NHỰA PVC

  08-07-2023 // 511 lượt xem

  Van bướm tay gạt DN200 có nhiều chất liệ như Inox 304, Gang, Thép WCB, Nhựa PVC-UPVC. Nguyên liệu roăng PTFE, EPDM, Inox, WCB. Có nhiều kích thước từ DN50 – DN2000. Van bướm tay gạt DN200

  Chi tiết →

 • VAN BƯỚM TAY GẠT DN150 _ VAN GANG _ VAN INOX _ VAN NHỰA PVC

  08-07-2023 // 540 lượt xem

  Van bướm tay gạt DN150 có nhiều chất liệ như Inox 304, Gang, Thép WCB, Nhựa PVC-UPVC. Nguyên liệu roăng PTFE, EPDM, Inox, WCB. Có nhiều kích thước từ DN50 – DN2000. Van bướm tay gạt DN150

  Chi tiết →

 • VAN BƯỚM TAY GẠT DN125 _ VAN GANG _ VAN INOX _ VAN NHỰA PVC

  06-07-2023 // 513 lượt xem

  Van bướm tay gạt DN125 có nhiều chất liệ như Inox 304, Gang, Thép WCB, Nhựa PVC-UPVC. Nguyên liệu roăng PTFE, EPDM, Inox, WCB. Có nhiều kích thước từ DN50 – DN2000. Van bướm tay gạt DN125

  Chi tiết →

 • VAN BƯỚM TAY GẠT DN100 _ VAN GANG _ VAN INOX _ VAN NHỰA PVC

  05-07-2023 // 684 lượt xem

  Van bướm tay gạt DN100 có nhiều chất liệ như Inox 304, Gang, Thép WCB, Nhựa PVC-UPVC. Nguyên liệu roăng PTFE, EPDM, Inox, WCB. Có nhiều kích thước từ DN50 – DN2000. Van bướm tay gạt DN100

  Chi tiết →

 • VAN BƯỚM TAY GẠT DN80

  28-06-2023 // 490 lượt xem

  Van bướm tay gạt DN80 có nhiều chất liệ như Inox 304, Gang, Thép WCB, Nhựa PVC-UPVC. Nguyên liệu roăng PTFE, EPDM, Inox, WCB. Có nhiều kích thước từ DN50 – DN2000. Van bướm tay gạt DN80

  Chi tiết →

 • VAN BƯỚM TAY GẠT DN65

  27-06-2023 // 526 lượt xem

  Van bướm tay gạt DN65 có nhiều chất liệ như Inox 304, Gang, Thép WCB, Nhựa PVC-UPVC. Nguyên liệu roăng PTFE, EPDM, Inox, WCB. Có nhiều kích thước từ DN50 – DN2000. Van bướm tay gạt DN65

  Chi tiết →

 • VAN BƯỚM TAY GẠT DN50

  26-06-2023 // 593 lượt xem

  Van bướm tay gạt DN50 có nhiều chất liệ như Inox 304, Gang, Thép WCB, Nhựa PVC-UPVC. Nguyên liệu roăng PTFE, EPDM, Inox, WCB. Có nhiều kích thước từ DN50 – DN2000. Van bướm tay gạt DN50

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN500

  25-06-2023 // 415 lượt xem

  Van y lọc gang DN500 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN500

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN400

  25-06-2023 // 520 lượt xem

  Van y lọc gang DN400 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN400

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN350

  25-06-2023 // 554 lượt xem

  Van y lọc gang DN350 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN350

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN300

  25-06-2023 // 423 lượt xem

  Van y lọc gang DN300 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN300

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN250

  25-06-2023 // 415 lượt xem

  Van y lọc gang DN250 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN250

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN200

  25-06-2023 // 529 lượt xem

  Van y lọc gang DN200 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN200

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN150

  25-06-2023 // 469 lượt xem

  Van y lọc gang DN150 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN150

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN125

  25-06-2023 // 670 lượt xem

  Van y lọc gang DN125 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN125

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN100

  22-06-2023 // 454 lượt xem

  Van y lọc gang DN100 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN100

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN80

  22-06-2023 // 463 lượt xem

  Van y lọc gang DN80 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN80

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN65

  22-06-2023 // 470 lượt xem

  Van y lọc gang DN65 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN65

  Chi tiết →

 • VAN Y LỌC GANG DN50

  22-06-2023 // 595 lượt xem

  Van y lọc gang DN50 thân bằng gang cầu FCD450, Sơn phủ Eboxy, Lưới lọc inox theo tiêu chuẩn AISI 304. được ứng dụng để lọc bỏ rác, cặn trong nước để bảo vệ các thiết bị trên đường ống. Van y lọc gang DN50

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN500

  21-06-2023 // 434 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN500 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN500

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN450

  21-06-2023 // 520 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN450 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN450

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN400

  21-06-2023 // 618 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN400 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN400

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN350

  21-06-2023 // 421 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN350 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN350

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN300

  21-06-2023 // 537 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN300 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN300

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN250

  21-06-2023 // 490 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN250 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN250

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN200

  21-06-2023 // 434 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN200 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN200

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN150

  21-06-2023 // 499 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN150 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN150

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN125

  21-06-2023 // 600 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN125 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN125

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN100

  20-06-2023 // 463 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN100 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN100

  Chi tiết →

 • VAN CỔNG TY CHÌM DN80

  20-06-2023 // 424 lượt xem

  Van cổng ty chìm DN80 có 2 loại. Nắp chụp và Tay quay với nhiều DN khác nhau. DN50 - DN1000 với nhiều thương hiệu khác nhau. Shinyi, trung quốc, hàn quốc, Malaysia, nhật bản. Van cổng ty chìm DN80

  Chi tiết →