Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG NHỰA HDPE 125 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 965 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D125 đệ nhất có đường kính D110. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D125 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 110 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 821 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D110 đệ nhất có đường kính D110. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D110 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 280 HOA SEN

  03-06-2022 // 828 lượt xem

  Ống nhựa pvc D280 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D280 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 250 HOA SEN

  02-06-2022 // 919 lượt xem

  Ống nhựa pvc D250 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D250 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 225 HOA SEN

  02-06-2022 // 942 lượt xem

  Ống nhựa pvc D225 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D225 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN HOA SEN

  31-05-2022 // 1,317 lượt xem

  Báo giá ống PVC cứng luồn dây điện hoa sen – chính hãng Hoa Sen cập nhật đầy đủ quy cách yêu cầu – đem đến giải pháp tiết kiệm chi phí tối ưu cho công trình dân dụng và công nghiệp. BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN HOA SEN

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 76 HOA SEN

  31-05-2022 // 2,206 lượt xem

  Ống nhựa pvc D76 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D76 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 90 HOA SEN

  31-05-2022 // 1,465 lượt xem

  Ống nhựa pvc D90 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D90 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 160 HOA SEN

  31-05-2022 // 893 lượt xem

  Ống nhựa pvc D160 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D160 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 140 HOA SEN

  29-05-2022 // 1,277 lượt xem

  Ống nhựa pvc D140 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D140 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 130 HOA SEN

  29-05-2022 // 1,003 lượt xem

  Ống nhựa pvc D130 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D130 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 125 HOA SEN

  28-05-2022 // 970 lượt xem

  Ống nhựa pvc D125 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D125 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 110 HOA SEN

  28-05-2022 // 1,060 lượt xem

  Ống nhựa pvc D110 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D110 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 220 HOA SEN

  28-05-2022 // 1,112 lượt xem

  Ống nhựa pvc D220 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D220 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 168 HOA SEN

  26-05-2022 // 1,052 lượt xem

  Ống nhựa pvc 168 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc 168 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 114 HOA SEN

  25-05-2022 // 1,300 lượt xem

  Ống nhựa pvc 114 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc 114 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 710

  05-05-2022 // 1,020 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d710 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 710. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d710

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 630

  05-05-2022 // 1,051 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d630 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 630. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d630

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 560

  22-04-2022 // 1,001 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d560 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 560. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d560

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 500

  18-04-2022 // 1,019 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d500 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 500. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d500

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 450

  23-03-2022 // 1,116 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d450 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 450. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d450

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 400

  17-03-2022 // 1,128 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d400 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 400. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d400

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 355

  17-03-2022 // 1,103 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d355 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 355. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d355

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 315

  14-03-2022 // 1,068 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d315 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 315. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d315

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 280

  09-03-2022 // 1,149 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d280 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 280. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d280

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 250

  01-03-2022 // 1,042 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d250 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 250. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d250

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 225

  01-03-2022 // 1,242 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d225 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 225. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d225

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 200

  03-01-2022 // 1,562 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d200 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 200. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d200

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 180

  03-01-2022 // 1,138 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d180 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 180. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d180

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 160

  03-01-2022 // 1,396 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d160 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 160. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d160

  Chi tiết →