Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • TÊ CONG PVC 300

  24-03-2023 // 5 lượt xem

  Tê cong PVC D300 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D300 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D300

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 300

  24-03-2023 // 8 lượt xem

  Nắp bịt PVC D300 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D300 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D300

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 630

  23-03-2023 // 12 lượt xem

  Nắp bịt PVC D630 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D630 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D630

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 500

  23-03-2023 // 8 lượt xem

  Nắp bịt PVC D500 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D500 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D500

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 450

  23-03-2023 // 12 lượt xem

  Nắp bịt PVC D450 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D450 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D450

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 400

  23-03-2023 // 11 lượt xem

  Nắp bịt PVC D400 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D400 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D400

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 355

  23-03-2023 // 11 lượt xem

  Nắp bịt PVC D355 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D355 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D355

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 315

  23-03-2023 // 10 lượt xem

  Nắp bịt PVC D315 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D315 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D315

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 280

  23-03-2023 // 13 lượt xem

  Nắp bịt PVC D280 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D280 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D280

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 250

  22-03-2023 // 19 lượt xem

  Nắp bịt PVC D250 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D250 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D250

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 225

  22-03-2023 // 15 lượt xem

  Nắp bịt PVC D225 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D225 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D225

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 200

  22-03-2023 // 15 lượt xem

  Nắp bịt PVC D200 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D200 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D200

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 180

  22-03-2023 // 13 lượt xem

  Nắp bịt PVC D180 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D180 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D180

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 168

  22-03-2023 // 11 lượt xem

  Nắp bịt PVC D168 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D168 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D168

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 160

  22-03-2023 // 19 lượt xem

  Nắp bịt PVC D160 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D160 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D160

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 140

  22-03-2023 // 12 lượt xem

  Nắp bịt PVC D140 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D140 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D140

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 125

  22-03-2023 // 10 lượt xem

  Nắp bịt PVC D125 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D125 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D125

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 114

  22-03-2023 // 18 lượt xem

  Nắp bịt PVC D114 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D114 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D114

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 400

  22-03-2023 // 12 lượt xem

  Tê cong PVC D400 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D400 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D400

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 355

  21-03-2023 // 17 lượt xem

  Tê cong PVC D355 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D355 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D355

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 315

  21-03-2023 // 16 lượt xem

  Tê cong PVC D315 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D315 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D315

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 280

  21-03-2023 // 12 lượt xem

  Tê cong PVC D280 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D280 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D280

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 250

  21-03-2023 // 14 lượt xem

  Tê cong PVC D250 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D250 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D250

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 225

  21-03-2023 // 20 lượt xem

  Tê cong PVC D225 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D225 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D225

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 220

  21-03-2023 // 17 lượt xem

  Tê cong PVC D220 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D220 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D220

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 168

  21-03-2023 // 18 lượt xem

  Tê cong PVC D168 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D168 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D168

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 200

  21-03-2023 // 21 lượt xem

  Tê cong PVC D200 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D200 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D200

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 180

  21-03-2023 // 17 lượt xem

  Tê cong PVC D180 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D180 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D180

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 160

  21-03-2023 // 16 lượt xem

  Tê cong PVC D160 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D160 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D160

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 140

  21-03-2023 // 17 lượt xem

  Tê cong PVC D140 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D140 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D140

  Chi tiết →