Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG NHỰA HDPE 500 GIÁ RẺ

  30-09-2022 // 12 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D500 giá rẻ có đường kính D500. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D500 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 400 GIÁ RẺ

  30-09-2022 // 12 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D400 giá rẻ có đường kính D400. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D400 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 355 GIÁ RẺ

  28-09-2022 // 17 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D355 giá rẻ có đường kính D355. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D355 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 315 GIÁ RẺ

  28-09-2022 // 20 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D315 giá rẻ có đường kính D315. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D315 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 280 GIÁ RẺ

  27-09-2022 // 22 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D280 giá rẻ có đường kính D280. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D280 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 250 GIÁ RẺ

  23-09-2022 // 38 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D250 giá rẻ có đường kính D250. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D250 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 225 GIÁ RẺ

  17-09-2022 // 66 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D225 giá rẻ có đường kính D225. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D225 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 200 GIÁ RẺ

  17-09-2022 // 48 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D200 giá rẻ có đường kính D200. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D200 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 180 GIÁ RẺ

  17-09-2022 // 47 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D180 giá rẻ có đường kính D180. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D180 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 160 GIÁ RẺ

  16-09-2022 // 43 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D160 giá rẻ có đường kính D160. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D160 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 140 GIÁ RẺ

  16-09-2022 // 53 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D140 giá rẻ có đường kính D140. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D140 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 125 GIÁ RẺ

  15-09-2022 // 64 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D125 giá rẻ có đường kính D125. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D125 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 110 GIÁ RẺ

  15-09-2022 // 56 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D100 giá rẻ có đường kính D110. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D110 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 400 HOA SEN

  15-09-2022 // 59 lượt xem

  Ống nhựa pvc D400 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D400 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 355 HOA SEN

  09-09-2022 // 59 lượt xem

  Ống nhựa pvc D355 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D355 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →