Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG NHỰA PVC 220 ĐỆ NHẤT

  02-08-2022 // 917 lượt xem

  Ống nhựa pvc D220 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D220 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 200 ĐỆ NHẤT

  02-08-2022 // 783 lượt xem

  Ống nhựa pvc D200 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D200 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 168 ĐỆ NHẤT

  30-07-2022 // 1,117 lượt xem

  Ống nhựa pvc D168 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D168 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 160 ĐỆ NHẤT

  30-07-2022 // 944 lượt xem

  Ống nhựa pvc D160 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D160 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 140 ĐỆ NHẤT

  30-07-2022 // 792 lượt xem

  Ống nhựa pvc D140 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D140 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 114 ĐỆ NHẤT

  30-07-2022 // 907 lượt xem

  Ống nhựa pvc D114 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D114 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 110 ĐỆ NHẤT

  30-07-2022 // 883 lượt xem

  Ống nhựa pvc D110 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D110 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 220

  28-07-2022 // 1,101 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d220 hay còn gọi là rọ bơm pvc d220. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d220

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 200

  28-07-2022 // 899 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d200 hay còn gọi là rọ bơm pvc d200. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d200

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 168

  28-07-2022 // 826 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d168 hay còn gọi là rọ bơm pvc d168. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d168

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 160

  28-07-2022 // 859 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d160 hay còn gọi là rọ bơm pvc d160. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d160

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 140

  28-07-2022 // 746 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d140 hay còn gọi là rọ bơm pvc d140. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d140

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 114

  28-07-2022 // 1,017 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d114 hay còn gọi là rọ bơm pvc d114. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d114

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 110

  28-07-2022 // 986 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d110 hay còn gọi là rọ bơm pvc d110. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d110

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 800 ĐỆ NHẤT

  06-07-2022 // 930 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D800 đệ nhất có đường kính D800. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D800 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 710 ĐỆ NHẤT

  04-07-2022 // 665 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D710 đệ nhất có đường kính D710. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D710 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 630 ĐỆ NHẤT

  12-06-2022 // 851 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D630 đệ nhất có đường kính D630. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D630 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 560 ĐỆ NHẤT

  12-06-2022 // 784 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D560 đệ nhất có đường kính D560. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D560 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 500 ĐỆ NHẤT

  12-06-2022 // 939 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D500 đệ nhất có đường kính D500. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D500 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 450 ĐỆ NHẤT

  12-06-2022 // 965 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D450 đệ nhất có đường kính D450. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D450 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 400 ĐỆ NHẤT

  09-06-2022 // 937 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D400 đệ nhất có đường kính D400. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D400 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 355 ĐỆ NHẤT

  09-06-2022 // 878 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D355 đệ nhất có đường kính D355. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D355 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 315 ĐỆ NHẤT

  09-06-2022 // 1,045 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D315 đệ nhất có đường kính D315. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D315 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 280 ĐỆ NHẤT

  09-06-2022 // 891 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D280 đệ nhất có đường kính D280. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D280 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 250 ĐỆ NHẤT

  08-06-2022 // 1,030 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D250 đệ nhất có đường kính D250. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D250 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 225 ĐỆ NHẤT

  08-06-2022 // 896 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D225 đệ nhất có đường kính D225. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D225 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 200 ĐỆ NHẤT

  07-06-2022 // 882 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D200 đệ nhất có đường kính D200. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D200 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 180 ĐỆ NHẤT

  07-06-2022 // 944 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D180 đệ nhất có đường kính D180. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D180 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 160 ĐỆ NHẤT

  07-06-2022 // 982 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D160 đệ nhất có đường kính D160. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D160 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 140 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 917 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D140 đệ nhất có đường kính D140. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D140 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →