Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • LƠI NHỰA HDPE 280

  09-03-2022 // 528 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d280 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 280. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d280

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 250

  01-03-2022 // 403 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d250 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 250. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d250

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 225

  01-03-2022 // 555 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d225 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 225. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d225

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 200

  03-01-2022 // 821 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d200 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 200. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d200

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 180

  03-01-2022 // 510 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d180 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 180. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d180

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 160

  03-01-2022 // 706 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d160 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 160. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d160

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 140

  30-12-2021 // 813 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d140 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 140. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d140

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 125

  29-12-2021 // 755 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d125 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 125. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d125

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 110

  28-12-2021 // 629 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d110 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 110. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d110

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 90

  28-12-2021 // 761 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d90 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 90. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d90

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 75

  27-12-2021 // 706 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d75 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 75. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d75

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 63

  26-12-2021 // 876 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d63 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 63. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d63

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 50

  26-12-2021 // 783 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d50 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 50. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d50

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 710

  15-12-2021 // 749 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d710 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 710. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d6710

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 630

  04-12-2021 // 773 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d630 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 630. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d630

  Chi tiết →