Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG NHỰA HDPE 250 ĐỆ NHẤT

  08-06-2022 // 268 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D250 đệ nhất có đường kính D250. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D250 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 225 ĐỆ NHẤT

  08-06-2022 // 302 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D225 đệ nhất có đường kính D225. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D225 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 200 ĐỆ NHẤT

  07-06-2022 // 229 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D200 đệ nhất có đường kính D200. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D200 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 180 ĐỆ NHẤT

  07-06-2022 // 321 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D180 đệ nhất có đường kính D180. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D180 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 160 ĐỆ NHẤT

  07-06-2022 // 319 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D160 đệ nhất có đường kính D160. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D160 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 140 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 302 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D140 đệ nhất có đường kính D140. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D140 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 125 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 309 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D125 đệ nhất có đường kính D110. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D125 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 110 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 311 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D110 đệ nhất có đường kính D110. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D110 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 280 HOA SEN

  03-06-2022 // 284 lượt xem

  Ống nhựa pvc D280 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D280 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 250 HOA SEN

  02-06-2022 // 264 lượt xem

  Ống nhựa pvc D250 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D250 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 225 HOA SEN

  02-06-2022 // 310 lượt xem

  Ống nhựa pvc D225 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D225 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN HOA SEN

  31-05-2022 // 427 lượt xem

  Báo giá ống PVC cứng luồn dây điện hoa sen – chính hãng Hoa Sen cập nhật đầy đủ quy cách yêu cầu – đem đến giải pháp tiết kiệm chi phí tối ưu cho công trình dân dụng và công nghiệp. BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN HOA SEN

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 76 HOA SEN

  31-05-2022 // 526 lượt xem

  Ống nhựa pvc D76 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D76 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 90 HOA SEN

  31-05-2022 // 312 lượt xem

  Ống nhựa pvc D90 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D90 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 160 HOA SEN

  31-05-2022 // 312 lượt xem

  Ống nhựa pvc D160 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D160 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →