Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • LUPPE NHỰA PVC 110

  28-07-2022 // 604 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d110 hay còn gọi là rọ bơm pvc d110. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d110

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 800 ĐỆ NHẤT

  06-07-2022 // 546 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D800 đệ nhất có đường kính D800. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D800 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 710 ĐỆ NHẤT

  04-07-2022 // 466 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D710 đệ nhất có đường kính D710. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D710 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 630 ĐỆ NHẤT

  12-06-2022 // 590 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D630 đệ nhất có đường kính D630. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D630 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 560 ĐỆ NHẤT

  12-06-2022 // 566 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D560 đệ nhất có đường kính D560. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D560 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 500 ĐỆ NHẤT

  12-06-2022 // 602 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D500 đệ nhất có đường kính D500. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D500 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 450 ĐỆ NHẤT

  12-06-2022 // 639 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D450 đệ nhất có đường kính D450. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D450 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 400 ĐỆ NHẤT

  09-06-2022 // 634 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D400 đệ nhất có đường kính D400. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D400 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 355 ĐỆ NHẤT

  09-06-2022 // 584 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D355 đệ nhất có đường kính D355. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D355 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 315 ĐỆ NHẤT

  09-06-2022 // 702 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D315 đệ nhất có đường kính D315. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D315 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 280 ĐỆ NHẤT

  09-06-2022 // 598 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D280 đệ nhất có đường kính D280. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D280 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 250 ĐỆ NHẤT

  08-06-2022 // 660 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D250 đệ nhất có đường kính D250. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D250 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 225 ĐỆ NHẤT

  08-06-2022 // 606 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D225 đệ nhất có đường kính D225. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D225 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 200 ĐỆ NHẤT

  07-06-2022 // 541 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D200 đệ nhất có đường kính D200. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D200 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 180 ĐỆ NHẤT

  07-06-2022 // 627 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D180 đệ nhất có đường kính D180. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D180 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 160 ĐỆ NHẤT

  07-06-2022 // 645 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D160 đệ nhất có đường kính D160. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D160 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 140 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 626 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D140 đệ nhất có đường kính D140. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D140 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 125 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 574 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D125 đệ nhất có đường kính D110. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D125 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 110 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 584 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D110 đệ nhất có đường kính D110. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D110 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 280 HOA SEN

  03-06-2022 // 556 lượt xem

  Ống nhựa pvc D280 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D280 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 250 HOA SEN

  02-06-2022 // 607 lượt xem

  Ống nhựa pvc D250 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D250 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 225 HOA SEN

  02-06-2022 // 642 lượt xem

  Ống nhựa pvc D225 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D225 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN HOA SEN

  31-05-2022 // 824 lượt xem

  Báo giá ống PVC cứng luồn dây điện hoa sen – chính hãng Hoa Sen cập nhật đầy đủ quy cách yêu cầu – đem đến giải pháp tiết kiệm chi phí tối ưu cho công trình dân dụng và công nghiệp. BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN HOA SEN

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 76 HOA SEN

  31-05-2022 // 1,258 lượt xem

  Ống nhựa pvc D76 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D76 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 90 HOA SEN

  31-05-2022 // 709 lượt xem

  Ống nhựa pvc D90 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D90 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 160 HOA SEN

  31-05-2022 // 590 lượt xem

  Ống nhựa pvc D160 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D160 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 140 HOA SEN

  29-05-2022 // 833 lượt xem

  Ống nhựa pvc D140 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D140 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 130 HOA SEN

  29-05-2022 // 589 lượt xem

  Ống nhựa pvc D130 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D130 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 125 HOA SEN

  28-05-2022 // 668 lượt xem

  Ống nhựa pvc D125 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D125 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 110 HOA SEN

  28-05-2022 // 766 lượt xem

  Ống nhựa pvc D110 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D110 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →