Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • NẮP BỊT PVC 400 _ NÚT BÍT PVC

  23-03-2023 // 1,214 lượt xem

  Nắp bịt PVC D400 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D400 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D400

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 355 _ NÚT BÍT PVC

  23-03-2023 // 800 lượt xem

  Nắp bịt PVC D355 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D355 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D355

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 315 _ NÚT BÍT PVC

  23-03-2023 // 1,188 lượt xem

  Nắp bịt PVC D315 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D315 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D315

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 280 _ NÚT BÍT PVC

  23-03-2023 // 836 lượt xem

  Nắp bịt PVC D280 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D280 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D280

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 250 _ NÚT BÍT PVC

  22-03-2023 // 1,211 lượt xem

  Nắp bịt PVC D250 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D250 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D250

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 225 _ NÚT BÍT PVC

  22-03-2023 // 1,015 lượt xem

  Nắp bịt PVC D225 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D225 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D225

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 200 _ NÚT BÍT PVC

  22-03-2023 // 1,372 lượt xem

  Nắp bịt PVC D200 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D200 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D200

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 180 _ NÚT BIÉT PVC

  22-03-2023 // 884 lượt xem

  Nắp bịt PVC D180 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D180 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D180

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 168 _ NÚT BÍT PVC

  22-03-2023 // 961 lượt xem

  Nắp bịt PVC D168 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D168 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D168

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 160 _ NÚT BÍT PVC

  22-03-2023 // 980 lượt xem

  Nắp bịt PVC D160 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D160 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D160

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 140 _ NÚT BÍT PVC

  22-03-2023 // 1,015 lượt xem

  Nắp bịt PVC D140 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D140 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D140

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 125 _ NÚT BÍT PVC

  22-03-2023 // 980 lượt xem

  Nắp bịt PVC D125 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D125 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D125

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 114 _ NÚT BÍT PVC

  22-03-2023 // 1,115 lượt xem

  Nắp bịt PVC D114 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D114 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D114

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 400

  22-03-2023 // 783 lượt xem

  Tê cong PVC D400 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D400 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D400

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 355

  21-03-2023 // 697 lượt xem

  Tê cong PVC D355 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D355 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D355

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 315

  21-03-2023 // 652 lượt xem

  Tê cong PVC D315 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D315 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D315

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 280

  21-03-2023 // 772 lượt xem

  Tê cong PVC D280 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D280 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D280

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 250

  21-03-2023 // 760 lượt xem

  Tê cong PVC D250 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D250 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D250

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 225

  21-03-2023 // 717 lượt xem

  Tê cong PVC D225 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D225 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D225

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 220

  21-03-2023 // 713 lượt xem

  Tê cong PVC D220 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D220 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D220

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 168

  21-03-2023 // 738 lượt xem

  Tê cong PVC D168 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D168 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D168

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 200

  21-03-2023 // 879 lượt xem

  Tê cong PVC D200 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D200 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D200

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 180

  21-03-2023 // 708 lượt xem

  Tê cong PVC D180 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D180 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D180

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 160

  21-03-2023 // 789 lượt xem

  Tê cong PVC D160 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D160 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D160

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 140

  21-03-2023 // 1,057 lượt xem

  Tê cong PVC D140 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D140 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D140

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 125

  20-03-2023 // 985 lượt xem

  Tê cong PVC D125 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D125 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D125

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 114

  20-03-2023 // 932 lượt xem

  Tê cong PVC D114 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D114 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D114

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 630 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 688 lượt xem

  Y nhựa PVC D630 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D630 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D630

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 500 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 726 lượt xem

  Y nhựa PVC D500 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D500 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D500

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 450 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 726 lượt xem

  Y nhựa PVC D450 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D450 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D450

  Chi tiết →