Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • LƠI NHỰA HDPE 140

  30-12-2021 // 1,620 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d140 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 140. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d140

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 125

  29-12-2021 // 1,370 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d125 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 125. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d125

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 110

  28-12-2021 // 1,319 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d110 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 110. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d110

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 90

  28-12-2021 // 1,435 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d90 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 90. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d90

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 75

  27-12-2021 // 1,312 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d75 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 75. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d75

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 63

  26-12-2021 // 1,539 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d63 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 63. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d63

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 50

  26-12-2021 // 1,648 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d50 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 50. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d50

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 710

  15-12-2021 // 1,309 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d710 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 710. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d6710

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 630

  04-12-2021 // 1,321 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d630 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 630. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d630

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 560

  04-12-2021 // 1,179 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d560 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 560. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d560

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 500

  04-12-2021 // 1,382 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d500 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 500. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d500

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 450

  29-11-2021 // 1,228 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d450 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 450. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d450

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 400

  29-11-2021 // 1,210 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d400 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 400. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d400

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 355

  28-11-2021 // 1,500 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d355 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 355. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d355

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 315

  28-11-2021 // 1,643 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d315 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 315. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d315

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 280

  28-11-2021 // 1,465 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d280 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 280. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d280

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 250

  28-11-2021 // 1,712 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d250 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 250. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d250

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 225

  28-11-2021 // 1,494 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d225 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 225. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d225

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 200

  28-11-2021 // 1,566 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d200 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 200. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d200

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 180

  21-11-2021 // 1,540 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d180 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 180. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d180

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 160

  21-11-2021 // 1,568 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d160 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 160. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d160

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 140

  21-11-2021 // 1,438 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d140 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 140. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d140

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 125

  21-11-2021 // 1,725 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d125 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 125. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d125

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 110

  20-11-2021 // 2,155 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d110 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 110. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d110

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 710

  20-11-2021 // 1,384 lượt xem

  Co nhựa hdpe d710 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 710. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d710

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 630

  20-11-2021 // 1,534 lượt xem

  Co nhựa hdpe d630 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 630. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d630

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 560

  19-11-2021 // 1,419 lượt xem

  Co nhựa hdpe d560 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 560. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d560

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 500

  19-11-2021 // 1,669 lượt xem

  Co nhựa hdpe d500 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 500. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d500

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 450

  19-11-2021 // 1,442 lượt xem

  Co nhựa hdpe d450 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 450. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d450

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 400

  19-11-2021 // 1,722 lượt xem

  Co nhựa hdpe d400 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 400. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d400

  Chi tiết →