NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA

Nối giảm PVC Đạt Hòa, côn thu PVC và măng sông thu PVC là những phụ kiện quan trọng trong hệ thống ống PVC. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các đoạn ống với nhau, giúp tạo ra hệ thống ống chắc chắn và bền vững. Nối giảm nhựa PVC

Ngày đăng: 23-10-2023

206 lượt xem

NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA

NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA D27 - D630

Nối giảm Nhựa PVC, côn thu PVC và măng sông thu PVC là những phụ kiện quan trọng trong hệ thống ống PVC. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các đoạn ống với nhau, giúp tạo ra hệ thống ống chắc chắn và bền vững.
 
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại phụ kiện này và ý nghĩa của chúng trong hệ thống ống PVC.
 
I. Giới thiệu chung về nối giảm PVC, côn thu PVC và măng sông thu PVC
 
- Nối giảm PVC: Đây là loại phụ kiện được sử dụng để kết nối hai đoạn ống có đường kính khác nhau. Nó giúp điều chỉnh lưu lượng chất lỏng thông qua hệ thống ống.
 
- Côn thu PVC: Được sử dụng để kết nối hai đoạn ống có cùng đường kính. Côn thu PVC giúp tạo ra một điểm kết nối linh hoạt và dễ dàng trong hệ thống ống.
 
- Măng sông thu PVC: Loại phụ kiện này được sử dụng để giảm áp suất trong hệ thống ống. Nó cho phép luồn khí hoặc chất lỏng thoát ra khỏi hệ thống một cách an toàn và hiệu quả.
 
II. Nối giảm Nhựa PVC
 
A. Nối giảm PVC tiền phong: Đây là loại nối giảm PVC thông dụng nhất. Nó có đặc điểm linh hoạt và dễ dàng sử dụng. Nối giảm PVC tiền phong được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như xây dựng, hóa chất, thực phẩm và nước uống.
 
NỐI GIẢM PVC TIỀN PHONG D27 - D630
 
B. Nối giảm PVC Bình Minh: Sản phẩm này được thiết kế với chất lượng cao và độ bền tốt. Nó có ưu điểm là chịu được áp suất cao và kháng hóa chất tốt. Nối giảm PVC Bình Minh thích hợp cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp y tế, hóa chất và xử lý nước.
 
NỐI GIẢM PVC BÌNH MINH D27 - D630
 
C. Nối giảm PVC Đệ Nhất: Loại nối giảm này có tính năng linh hoạt và độ bền cao. Nó được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu độ kín cao như hệ thống thoát nước, hệ thống cấp thoát nước trong công trình xây dựng.
 
NỐI GIẢM PVC ĐỆ NHẤT D27 - D630
 
D. Nối giảm PVC Đạt Hòa: Sản phẩm này có đặc điểm linh hoạt và dễ dàng sử dụng. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như xây dựng, hóa chất, thực phẩm và nước uống.
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA D27 - D630
 
E. Nối giảm PVC Hoa Sen: Sản phẩm này có thiết kế đẹp mắt và chất lượng cao. Nó được sử dụng trong các ứng dụng trang trí và xây dựng.
 
NỐI GIẢM PVC HOA SEN D27 - D630
 
III. Côn thu PVC
 
A. Côn thu PVC tiền phong: Loại côn thu này có đặc điểm linh hoạt và dễ sử dụng. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như xây dựng, hóa chất, thực phẩm và nước uống.
 
B. Côn thu PVC Bình Minh: Sản phẩm này có độ bền cao và kháng hóa chất tốt. Côn thu PVC Bình Minh thích hợp cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp y tế, hóa chất và xử lý nước.
 
C. Côn thu PVC Đệ Nhất: Loại côn thu này có tính linh hoạt cao và độ kín tốt. Nó được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu độ kín cao như hệ thống thoát nước, hệ thống cấp thoát nước trong công trình xây dựng.
 
D. Côn thu PVC Đạt Hòa: Sản phẩm này có đặc điểm linh hoạt và dễ sử dụng. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như xây dựng, hóa chất, thực phẩm và nước uống.
 
E. Côn thu PVC Hoa Sen: Sản phẩm này có thiết kế đẹp mắt và chất lượng cao. Nó được sử dụng trong các ứng dụng trang trí và xây dựng.
 
IV. Măng sông giảm PVC
 
A. Măng sông giảm PVC tiền phong: Loại măng sông này có đặc điểm linh hoạt và dễ sử dụng. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như xây dựng, hóa chất, thực phẩm và nước uống.
 
B. Măng sông giảm PVC Bình Minh: Sản phẩm này có độ bền cao và kháng hóa chất tốt. Măng sông giảm PVC Bình Minh thích hợp cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp y tế, hóa chất và xử lý nước.
 
C. Măng sông giảm PVC Đệ Nhất: Loại măng sông này có tính linh hoạt cao và độ kín tốt. Nó được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu độ kín cao như hệ thống thoát nước, hệ thống cấp thoát nước trong công trình xây dựng.
 
D. Măng sông giảm PVC Đạt Hòa: Sản phẩm này có đặc điểm linh hoạt và dễ sử dụng. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như xây dựng, hóa chất, thực phẩm và nước uống.
 
E. Măng sông giảm PVC Hoa Sen: Sản phẩm này có thiết kế đẹp mắt và chất lượng cao.
 
Nó được sử dụng trong các ứng dụng trang trí và xây dựng.
 
Các Loại NỐI GIẢM NHỰA PVC
 
1. Nối Giảm PVC D140 gồm: 
 
Nối Giảm PVC D140/60
 
Nối Giảm PVC D140/76
 
Nối Giảm PVC D140/90
 
Nối Giảm PVC D140/114
 
2. Nối Giảm PVC D168 gồm:
 
Nối PVC Giảm PVC D168/60
 
Nối Giảm PVC D168/76
 
Nối Giảm PVC D168/90
 
Nối Giảm PVC D168/140
 
3. Nối Giảm PVC D180 gồm:
 
Nối Giảm PVC D180/60
 
Nối Giảm PVC D180/76
 
Nối Giảm PVC D180/90
 
Nối Giảm PVC D180/114
 
Nối Giảm PVC D180/140
 
Nối Giảm PVC D180/168
 
4. Nối Giảm PVC D200 Gồm:
 
Nối Giảm PVC D200/60
 
Nối Giảm PVC D200/76
 
Nối Giảm PVC D200/90
 
Nối Giảm PVC D200/114
 
Nối Giảm PVC D200/140
 
Nối Giảm PVC D200/160
 
5. Nối Giảm PVC D220 gồm:
 
Nối Giảm PVC D220/60
 
Nối Giảm PVC D220/76
 
Nối Giảm PVC D220/90
 
Nối Giảm PVC D220/114
 
Nối Giảm PVC D220/140
 
Nối Giảm PVC D220/168
 
6. Nối Giảm PVC D250 gồm:
 
Nối Giảm PVC D250/60
 
Nối Giảm PVC D250/76
 
Nối Giảm PVC D250/90
 
Nối Giảm PVC D250/114
 
Nối Giảm PVC D250/140
 
Nối Giảm PVC D250/160
 
Nối Giảm PVC D250/168
 
Nối Giảm PVC D250/200
 
Nối Giảm PVC D250/220
 
7. Nối Giảm PVC D280 gồm:
 
Nối Giảm PVC D280/60
 
Nối Giảm PVC D280/76
 
Nối Giảm PVC D280/90
 
Nối Giảm PVC D280/114
 
Nối Giảm PVC D280/140
 
Nối Giảm PVC D280/160
 
Nối Giảm PVC D280/168
 
Nối Giảm PVC D280/200
 
Nối Giảm PVC D280/220
 
Nối Giảm PVC D280/250
 
8. Nối Giảm PVC D315 gồm:
 
Nối Giảm PVC D315/60
 
Nối Giảm PVC D315/76
 
Nối Giảm PVC D315/90
 
Nối Giảm PVC D315/114
 
Nối Giảm PVC D315/140
 
Nối Giảm PVC D315/160
 
Nối Giảm PVC D315/168
 
Nối Giảm PVC D315/200
 
Nối Giảm PVC D315/220
 
Nối Giảm PVC D315/250
 
9. Nối Giảm PVC D355 gồm:
 
Nối Giảm PVC D355/90
 
Nối Giảm PVC D355/114
 
Nối Giảm PVC D355/140
 
Nối Giảm PVC D355/160
 
Nối Giảm PVC D355/168
 
Nối Giảm PVC D355/200
 
Nối Giảm PVC D355/220
 
Nối Giảm PVC D355/250
 
Nối Giảm PVC D355/250
 
Nối Giảm PVC D355/315
 
10. Nối Giảm PVC D400 gồm:
 
Nối Giảm PVC D400/114
 
Nối Giảm PVC D400/140
 
Nối Giảm PVC D400/160
 
Nối Giảm PVC D400/168
 
Nối Giảm PVC D400/200
 
Nối Giảm PVC D400/220
 
Nối Giảm PVC D400/250
 
Nối Giảm PVC D400/250
 
Nối Giảm PVC D400/315
 
 
V. Kết luận
 
Trên đây là những thông tin quan trọng về nối giảm PVC, côn thu PVC và măng sông thu PVC.
 
Các phụ kiện này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và duy trì hệ thống ống PVC.
 
Việc lựa chọn và sử dụng các sản phẩm phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất và an toàn của hệ thống ống PVC.
 
Chúng tôi khuyến nghị bạn lựa chọn các sản phẩm từ các nhà sản xuất uy tín và đáng tin cậy để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hệ thống ống PVC của bạn.
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
NỐI GIẢM PVC ĐẠT HÒA
 
 

======================================

GIÁ ỐNG NHỰA TIỀN PHONG MỚI NHẤT
BẢNG GIÁ ỐNG PVC TIỀN PHONG
BẢNG GIÁ ỐNG PPR CHỊU NHIỆT
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE TRƠN
BẢNG GIÁ ỐNG HDPE 2 LỚP
BẢNG GIÁ ỐNG XOẮN HDPE LUỒN CÁP
BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN

GIÁ ỐNG NHỰA BÌNH MINH
ỐNG NHỰA BÌNH MINH

 

GIÁ VAN GANG - ỐNG NHỰA ĐN - ĐN - HS
BẢNG GIÁ VAN GANG SHINYI
BẢNG GIÁ KHỚP NỐI MỀM GANG
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỒNG NAI
BẢNG GIÁ ỐNG PVC VIỄN THÔNG
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐỆ NHẤT
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HOA SEN
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA ĐẠT HOÀ
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR DEKKO
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA STROMAN
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE 2 VÁCH ĐẠT HÒA

 

QUY CÁCH PHỤ KIỆN - PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PVC
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PPR
QUY CÁCH PHỤ KIỆN HDPE
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE TIỀN PHONG

 

QUY CÁCH ĐƯỜNG KÍNH ỐNG NHỰA
QUY CÁCH ỐNG NHỰA PVC
QUY CÁCH ỐNG NHỰA PPR
QUY CÁCH ỐNG NHỰA HDPE

 

CATALOGUE NHỰA TIỀN PHONG
CATALOGUE ỐNG NHỰA

 

VẬT TƯ PHỤ
CÙM TREO - TY REN - BULONG + TÁN

 

PHỤ KIỆN VAN GANG
VAN CỔNG - VAN 1 CHIỀU - TRỤ CỨU HỎA

 

VAN VÒI ĐỒNG MIHA
LUPPE - VAN 1 CHIỀU - VAN Y LỌC

 

ỐNG NHỰA PVC SCH40 - SCH80
ỐNG NHỰA CÔNG NGHIỆP SCH40 - SCH80

 

ỐNG NHỰA PVC GÂN XANH BƠM CÁT
ỐNG NHỰA GÂN XANH BƠM HÚT CÁT

 

 

 

 

  • Liên hệ ngay để được báo giá nhà máy sản xuất
  • Hỗ trợ giao hàng tận chân công trình

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha