Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 400 ĐẠT HÒA

  25-08-2022 // 502 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D400 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D400 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 350 ĐẠT HÒA

  24-08-2022 // 452 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D350 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D350 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 250 ĐẠT HÒA

  24-08-2022 // 421 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D250 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D250 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 300 ĐẠT HÒA

  24-08-2022 // 426 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D300 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D300 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 200 ĐẠT HÒA

  20-08-2022 // 388 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D200 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D200 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 150 ĐẠT HÒA

  18-08-2022 // 500 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D150 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D150 đạt hòa

  Chi tiết →

 • BẢNG GIÁ ỐNG HDPE NHỰA ĐẠT HÒA 2022

  17-08-2022 // 839 lượt xem

  Bảng giá ống hdpe nhựa đạt hòa 2022 chúng tôi gởi đến quý khách hàng bao gồm ống hdpe 2 vách đạt hòa và ống hdpe 1 vách đạt hòa, ống hdpe gân sóng đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 630 ĐỆ NHẤT

  17-08-2022 // 395 lượt xem

  Ống nhựa pvc D630 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D630 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 560 ĐỆ NHẤT

  16-08-2022 // 449 lượt xem

  Ống nhựa pvc D560 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D560 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 500 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 435 lượt xem

  Ống nhựa pvc D500 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D500 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 450 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 374 lượt xem

  Ống nhựa pvc D450 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D450 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 400 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 437 lượt xem

  Ống nhựa pvc D400 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D400 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 355 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 509 lượt xem

  Ống nhựa pvc D355 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D355 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 315 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 599 lượt xem

  Ống nhựa pvc D315 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D315 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 280 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 446 lượt xem

  Ống nhựa pvc D280 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D280 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 250 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 504 lượt xem

  Ống nhựa pvc D250 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D250 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 225 ĐỆ NHẤT

  02-08-2022 // 499 lượt xem

  Ống nhựa pvc D225 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D225 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 220 ĐỆ NHẤT

  02-08-2022 // 533 lượt xem

  Ống nhựa pvc D220 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D220 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 200 ĐỆ NHẤT

  02-08-2022 // 497 lượt xem

  Ống nhựa pvc D200 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D200 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 168 ĐỆ NHẤT

  30-07-2022 // 665 lượt xem

  Ống nhựa pvc D168 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D168 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 160 ĐỆ NHẤT

  30-07-2022 // 612 lượt xem

  Ống nhựa pvc D160 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D160 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 140 ĐỆ NHẤT

  30-07-2022 // 465 lượt xem

  Ống nhựa pvc D140 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D140 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 114 ĐỆ NHẤT

  30-07-2022 // 551 lượt xem

  Ống nhựa pvc D114 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D114 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 110 ĐỆ NHẤT

  30-07-2022 // 478 lượt xem

  Ống nhựa pvc D110 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D110 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 220

  28-07-2022 // 647 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d220 hay còn gọi là rọ bơm pvc d220. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d220

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 200

  28-07-2022 // 535 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d200 hay còn gọi là rọ bơm pvc d200. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d200

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 168

  28-07-2022 // 509 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d168 hay còn gọi là rọ bơm pvc d168. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d168

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 160

  28-07-2022 // 526 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d160 hay còn gọi là rọ bơm pvc d160. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d160

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 140

  28-07-2022 // 448 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d140 hay còn gọi là rọ bơm pvc d140. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d140

  Chi tiết →

 • LUPPE NHỰA PVC 114

  28-07-2022 // 615 lượt xem

  Luppe nhựa pvc d114 hay còn gọi là rọ bơm pvc d114. Luppe giếng chúng tôi có đầy đủ các đường kính từ D21 cho tới tới D219. Bao gồm loại có 1 đầu bích và loại không đầu bích. Hàng luôn sản kho. Luppe nhựa pvc d114

  Chi tiết →