Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • Y NHỰA PVC 400 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 786 lượt xem

  Y nhựa PVC D400 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D400 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D400

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 355 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 903 lượt xem

  Y nhựa PVC D355 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D355 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D355

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 315 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 928 lượt xem

  Y nhựa PVC D315 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D315 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D315

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 280 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 645 lượt xem

  Y nhựa PVC D280 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D280 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D280

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 250 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 1,009 lượt xem

  Y nhựa PVC D250 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D250 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D250

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 225 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 732 lượt xem

  Y nhựa PVC D225 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D225 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D225

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 200 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 1,161 lượt xem

  Y nhựa PVC D200 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D200 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D200

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 180 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 762 lượt xem

  Y nhựa PVC D180 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D180 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D180

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 160 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 767 lượt xem

  Y nhựa PVC D160 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D160 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D160

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 140 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 905 lượt xem

  Y nhựa PVC D140 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D140 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D140

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 125 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 917 lượt xem

  Y nhựa PVC D125 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D125 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D125

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 114 _ CHỮ Y PVC

  20-03-2023 // 1,252 lượt xem

  Y nhựa PVC D114 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D114 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D114

  Chi tiết →

 • ỐNG LỌC NHỰA PVC 60 _ ỐNG LỌC GIẾNG KHOAN

  17-03-2023 // 1,482 lượt xem

  Ống lọc nhựa PVC D60 là thiết bị được sử dụng để giữ lại những hạt có kích thước lớn gây hư hại đường ống nước. Ống lọc nhựa PVC D60

  Chi tiết →

 • ỐNG LỌC NHỰA PVC 49 _ ỐNG LỌC GIẾNG KHOAN

  17-03-2023 // 1,088 lượt xem

  Ống lọc nhựa PVC D49 là thiết bị được sử dụng để giữ lại những hạt có kích thước lớn gây hư hại đường ống nước. Ống lọc nhựa PVC D49

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 140 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  06-03-2023 // 880 lượt xem

  Ống pvc d140 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d140 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG BƠM CÁT PVC _ GIÁ RẺ NHẤT

  06-03-2023 // 1,403 lượt xem

  Ống bơm cát PVC. nhu cầu khai thác khoáng sản, truyền tải – hút cát lớn trên toàn quốc, các loại ống hút cát cũng rất đa dạng để đáp ứng phù hợp với từng nhu cầu thị trường, và nhu cầu dự án.

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 160 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  02-03-2023 // 735 lượt xem

  Ống pvc d160 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d160 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 168 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  24-02-2023 // 954 lượt xem

  Ống pvc d168 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d168 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 220 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  22-02-2023 // 911 lượt xem

  Ống pvc d220 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d220 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 200 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  21-02-2023 // 1,133 lượt xem

  Ống pvc d200 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d200 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 250 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  21-02-2023 // 1,229 lượt xem

  Ống pvc d250 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d250 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 280 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  21-02-2023 // 796 lượt xem

  Ống pvc d280 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d280 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 315 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  20-02-2023 // 954 lượt xem

  Ống pvc d315 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d315 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 300 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  20-02-2023 // 1,678 lượt xem

  Ống pvc d300 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d300 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 350 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  20-02-2023 // 1,266 lượt xem

  Ống pvc d350 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d350 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 400 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  17-02-2023 // 1,216 lượt xem

  Ống pvc d400 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d400 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 500 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  17-02-2023 // 1,087 lượt xem

  Ống pvc d500 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d500 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 630 QUỐC TRUNG _ NHỰA TÁI CHẾ

  17-02-2023 // 939 lượt xem

  Ống pvc d630 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d630 quốc trung

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 300

  22-12-2022 // 1,172 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d300 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 300. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d300

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 630

  22-12-2022 // 885 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d630 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 630. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d630

  Chi tiết →