Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • Y NHỰA PVC 140

  20-03-2023 // 608 lượt xem

  Y nhựa PVC D140 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D140 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D140

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 125

  20-03-2023 // 610 lượt xem

  Y nhựa PVC D125 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D125 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D125

  Chi tiết →

 • Y NHỰA PVC 114

  20-03-2023 // 690 lượt xem

  Y nhựa PVC D114 hay còn gọi là Chữ Y Nhựa PVC D114 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Y nhựa PVC D114

  Chi tiết →

 • ỐNG LỌC NHỰA PVC 60

  17-03-2023 // 977 lượt xem

  Ống lọc nhựa PVC D60 là thiết bị được sử dụng để giữ lại những hạt có kích thước lớn gây hư hại đường ống nước. Ống lọc nhựa PVC D60

  Chi tiết →

 • ỐNG LỌC NHỰA PVC 49

  17-03-2023 // 764 lượt xem

  Ống lọc nhựa PVC D49 là thiết bị được sử dụng để giữ lại những hạt có kích thước lớn gây hư hại đường ống nước. Ống lọc nhựa PVC D49

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 140 QUỐC TRUNG

  06-03-2023 // 587 lượt xem

  Ống pvc d140 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d140 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG BƠM CÁT PVC

  06-03-2023 // 991 lượt xem

  Ống bơm cát PVC. nhu cầu khai thác khoáng sản, truyền tải – hút cát lớn trên toàn quốc, các loại ống hút cát cũng rất đa dạng để đáp ứng phù hợp với từng nhu cầu thị trường, và nhu cầu dự án.

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 160 QUỐC TRUNG

  02-03-2023 // 542 lượt xem

  Ống pvc d160 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d160 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 168 QUỐC TRUNG

  24-02-2023 // 602 lượt xem

  Ống pvc d168 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d168 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 220 QUỐC TRUNG

  22-02-2023 // 672 lượt xem

  Ống pvc d220 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d220 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 200 QUỐC TRUNG

  21-02-2023 // 775 lượt xem

  Ống pvc d200 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d200 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 250 QUỐC TRUNG

  21-02-2023 // 847 lượt xem

  Ống pvc d250 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d250 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 280 QUỐC TRUNG

  21-02-2023 // 595 lượt xem

  Ống pvc d280 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d280 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 315 QUỐC TRUNG

  20-02-2023 // 622 lượt xem

  Ống pvc d315 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d315 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 300 QUỐC TRUNG

  20-02-2023 // 1,081 lượt xem

  Ống pvc d300 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d300 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 350 QUỐC TRUNG

  20-02-2023 // 938 lượt xem

  Ống pvc d350 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d350 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 400 QUỐC TRUNG

  17-02-2023 // 857 lượt xem

  Ống pvc d400 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d400 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 500 QUỐC TRUNG

  17-02-2023 // 774 lượt xem

  Ống pvc d500 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d500 quốc trung

  Chi tiết →

 • ỐNG PVC 630 QUỐC TRUNG

  17-02-2023 // 658 lượt xem

  Ống pvc d630 nhựa quốc trung giá rẻ nhất cho công trình , hệ thống thoát nước, làm cống, đổ cột bê tông. Giao hàng nhanh tận nơi cho công trình. Ống pvc d630 quốc trung

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 300

  22-12-2022 // 878 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d300 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 300. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d300

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 630

  22-12-2022 // 659 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d630 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 630. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d630

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 500

  22-12-2022 // 864 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d500 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 500. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d500

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 450

  22-12-2022 // 672 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d450 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 450. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d450

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 400

  22-12-2022 // 951 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d400 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 400. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d400

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 355

  22-12-2022 // 700 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d355 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 355. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d355

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 315

  22-12-2022 // 930 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d315 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 315. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d315

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 280

  22-12-2022 // 645 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d280 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 280. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d280

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 250

  22-12-2022 // 859 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d250 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 250. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d250

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 225

  22-12-2022 // 713 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d225 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 225. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d225

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA PVC 200

  22-12-2022 // 903 lượt xem

  Lơi nhựa pvc d200 hay còn gọi là chếch nhựa pvc 200. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Co góc 45 d200

  Chi tiết →