Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • CO NHỰA HDPE 125

  10-11-2021 // 908 lượt xem

  Co nhựa hdpe d125 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 125. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d125

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 110

  10-11-2021 // 1,013 lượt xem

  Co nhựa hdpe d110 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 110. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d110

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 710

  07-11-2021 // 785 lượt xem

  Tê nhựa pvc d710 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 710. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d710

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 630

  07-11-2021 // 819 lượt xem

  Tê nhựa pvc d630 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 630. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d630

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 560

  07-11-2021 // 859 lượt xem

  Tê nhựa pvc d560 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 560. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d560

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 500

  07-11-2021 // 787 lượt xem

  Tê nhựa pvc d500 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 500. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d500

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 450

  07-11-2021 // 599 lượt xem

  Tê nhựa pvc d450 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 450. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d450

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 400

  07-11-2021 // 1,004 lượt xem

  Tê nhựa pvc d400 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 400. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d400

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 355

  07-11-2021 // 901 lượt xem

  Tê nhựa pvc d355 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 355. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d355

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 315

  06-11-2021 // 1,072 lượt xem

  Tê nhựa pvc d315 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 315. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d315

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 280

  06-11-2021 // 877 lượt xem

  Tê nhựa pvc d280 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 280. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d280

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 250

  06-11-2021 // 785 lượt xem

  Tê nhựa pvc d250 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 250. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d250

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 225

  06-11-2021 // 783 lượt xem

  Tê nhựa pvc d225 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 225. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d225

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 200

  06-11-2021 // 1,217 lượt xem

  Tê nhựa pvc d200 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 200. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d200

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 180

  06-11-2021 // 978 lượt xem

  Tê nhựa pvc d180 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 180. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d180

  Chi tiết →