Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • CO NHỰA HDPE 355

  19-11-2021 // 1,396 lượt xem

  Co nhựa hdpe d355 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 355. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d355

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 315

  16-11-2021 // 1,633 lượt xem

  Co nhựa hdpe d315 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 315. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d315

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 280

  16-11-2021 // 1,651 lượt xem

  Co nhựa hdpe d280 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 280. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d280

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 250

  10-11-2021 // 1,631 lượt xem

  Co nhựa hdpe d250 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 250. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d250

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 225

  10-11-2021 // 1,711 lượt xem

  Co nhựa hdpe d225 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 225. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d225

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 200

  10-11-2021 // 2,293 lượt xem

  Co nhựa hdpe d200 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 200. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d200

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 180

  10-11-2021 // 1,656 lượt xem

  Co nhựa hdpe d180 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 180. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d180

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 160

  10-11-2021 // 1,758 lượt xem

  Co nhựa hdpe d160 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 160. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d160

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 140

  10-11-2021 // 1,536 lượt xem

  Co nhựa hdpe d140 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 140. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d140

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 125

  10-11-2021 // 1,573 lượt xem

  Co nhựa hdpe d125 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 125. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d125

  Chi tiết →

 • CO NHỰA HDPE 110

  10-11-2021 // 2,025 lượt xem

  Co nhựa hdpe d110 hay còn gọi là cút nhựa hdpe 110. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Co góc 90 PE d110

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 710

  07-11-2021 // 1,343 lượt xem

  Tê nhựa pvc d710 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 710. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d710

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 630

  07-11-2021 // 1,308 lượt xem

  Tê nhựa pvc d630 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 630. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d630

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 560

  07-11-2021 // 1,603 lượt xem

  Tê nhựa pvc d560 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 560. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d560

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 500

  07-11-2021 // 1,446 lượt xem

  Tê nhựa pvc d500 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 500. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d500

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 450

  07-11-2021 // 1,274 lượt xem

  Tê nhựa pvc d450 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 450. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d450

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 400

  07-11-2021 // 1,658 lượt xem

  Tê nhựa pvc d400 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 400. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d400

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 355

  07-11-2021 // 1,489 lượt xem

  Tê nhựa pvc d355 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 355. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d355

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 315

  06-11-2021 // 2,217 lượt xem

  Tê nhựa pvc d315 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 315. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d315

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 280

  06-11-2021 // 1,564 lượt xem

  Tê nhựa pvc d280 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 280. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d280

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 250

  06-11-2021 // 1,900 lượt xem

  Tê nhựa pvc d250 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 250. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d250

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 225

  06-11-2021 // 1,674 lượt xem

  Tê nhựa pvc d225 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 225. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d225

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 200

  06-11-2021 // 2,565 lượt xem

  Tê nhựa pvc d200 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 200. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d200

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 180

  06-11-2021 // 1,806 lượt xem

  Tê nhựa pvc d180 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 180. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d180

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 160

  06-11-2021 // 2,254 lượt xem

  Tê nhựa pvc d160 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 160. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d160

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 140

  06-11-2021 // 2,320 lượt xem

  Tê nhựa pvc d140 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 140. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d140

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 125

  06-11-2021 // 1,927 lượt xem

  Tê nhựa pvc d125 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 125. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d125

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 110

  06-11-2021 // 2,857 lượt xem

  Tê nhựa pvc d110 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 110. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d110

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 630 GIÁ RẺ

  06-11-2021 // 1,458 lượt xem

  Ống nhựa pvc D630 giá rẻ nhất thị trường. Được giao hàng tận nơi, đầy đủ các đường kính ống phù hợp cho hệ thống thoát nước nhà xưởng, tưới tiêu nông nghiệp. Ống nhựa pvc phi 630

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 500 GIÁ RẺ

  06-11-2021 // 2,715 lượt xem

  Ống nhựa pvc D500 giá rẻ nhất thị trường. Được giao hàng tận nơi, đầy đủ các đường kính ống phù hợp cho hệ thống thoát nước nhà xưởng, tưới tiêu nông nghiệp. Ống nhựa pvc phi 500

  Chi tiết →