Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG NHỰA PVC 315 HOA SEN

  09-09-2022 // 63 lượt xem

  Ống nhựa pvc D315 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D315 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 600 ĐẠT HÒA

  26-08-2022 // 98 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D600 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D600 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 500 ĐẠT HÒA

  26-08-2022 // 181 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D500 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D500 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 450 ĐẠT HÒA

  25-08-2022 // 154 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D450 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D450 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 400 ĐẠT HÒA

  25-08-2022 // 103 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D400 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D400 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 350 ĐẠT HÒA

  24-08-2022 // 113 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D350 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D350 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 250 ĐẠT HÒA

  24-08-2022 // 98 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D250 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D250 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 300 ĐẠT HÒA

  24-08-2022 // 100 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D300 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D300 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 200 ĐẠT HÒA

  20-08-2022 // 117 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D200 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D200 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 150 ĐẠT HÒA

  18-08-2022 // 137 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D150 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D150 đạt hòa

  Chi tiết →

 • BẢNG GIÁ ỐNG HDPE NHỰA ĐẠT HÒA 2022

  17-08-2022 // 216 lượt xem

  Bảng giá ống hdpe nhựa đạt hòa 2022 chúng tôi gởi đến quý khách hàng bao gồm ống hdpe 2 vách đạt hòa và ống hdpe 1 vách đạt hòa, ống hdpe gân sóng đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 630 ĐỆ NHẤT

  17-08-2022 // 123 lượt xem

  Ống nhựa pvc D630 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D630 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 560 ĐỆ NHẤT

  16-08-2022 // 137 lượt xem

  Ống nhựa pvc D560 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D560 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 500 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 154 lượt xem

  Ống nhựa pvc D500 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D500 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 450 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 131 lượt xem

  Ống nhựa pvc D450 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D450 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →