Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • NỐI NHỰA PVC 110

  28-03-2023 // 220 lượt xem

  Nối nhựa PVC D110 hay còn gọi là Măng Sông Nhựa PVC D110 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nối thẳng nhựa PVC D110

  Chi tiết →

 • NỐI NHỰA PVC 90

  28-03-2023 // 253 lượt xem

  Nối nhựa PVC D90 hay còn gọi là Măng Sông Nhựa PVC D90 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nối thẳng nhựa PVC D90

  Chi tiết →

 • NỐI NHỰA PVC 76

  28-03-2023 // 223 lượt xem

  Nối nhựa PVC D76 hay còn gọi là Măng Sông Nhựa PVC D76 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nối thẳng nhựa PVC D76

  Chi tiết →

 • NỐI NHỰA PVC 75

  28-03-2023 // 182 lượt xem

  Nối nhựa PVC D75 hay còn gọi là Măng Sông Nhựa PVC D75 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nối thẳng nhựa PVC D75

  Chi tiết →

 • NỐI NHỰA PVC 60

  28-03-2023 // 210 lượt xem

  Nối nhựa PVC D60 hay còn gọi là Măng Sông Nhựa PVC D60 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nối thẳng nhựa PVC D60

  Chi tiết →

 • NỐI NHỰA PVC 49

  27-03-2023 // 185 lượt xem

  Nối nhựa PVC D49 hay còn gọi là Măng Sông Nhựa PVC D49 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nối nhựa PVC D49

  Chi tiết →

 • NỐI NHỰA PVC 42

  27-03-2023 // 205 lượt xem

  Nối nhựa PVC D42 hay còn gọi là Măng Sông Nhựa PVC D42 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nối nhựa PVC D42

  Chi tiết →

 • NỐI NHỰA PVC 34

  27-03-2023 // 191 lượt xem

  Nối nhựa PVC D34 hay còn gọi là Măng Sông Nhựa PVC D34 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nối nhựa PVC D34

  Chi tiết →

 • NỐI NHỰA PVC 27

  27-03-2023 // 179 lượt xem

  Nối nhựa PVC D27 hay còn gọi là Măng Sông Nhựa PVC D27 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nối nhựa PVC D27

  Chi tiết →

 • NỐI NHỰA PVC 21

  27-03-2023 // 192 lượt xem

  Nối nhựa PVC D21 hay còn gọi là Măng Sông Nhựa PVC D21 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nối nhựa PVC D21

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 300

  24-03-2023 // 198 lượt xem

  Tê cong PVC D300 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D300 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D300

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 300

  24-03-2023 // 332 lượt xem

  Nắp bịt PVC D300 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D300 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D300

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 630

  23-03-2023 // 174 lượt xem

  Nắp bịt PVC D630 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D630 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D630

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 500

  23-03-2023 // 192 lượt xem

  Nắp bịt PVC D500 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D500 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D500

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 450

  23-03-2023 // 212 lượt xem

  Nắp bịt PVC D450 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D450 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D450

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 400

  23-03-2023 // 238 lượt xem

  Nắp bịt PVC D400 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D400 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D400

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 355

  23-03-2023 // 214 lượt xem

  Nắp bịt PVC D355 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D355 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D355

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 315

  23-03-2023 // 224 lượt xem

  Nắp bịt PVC D315 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D315 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D315

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 280

  23-03-2023 // 213 lượt xem

  Nắp bịt PVC D280 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D280 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D280

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 250

  22-03-2023 // 246 lượt xem

  Nắp bịt PVC D250 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D250 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D250

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 225

  22-03-2023 // 208 lượt xem

  Nắp bịt PVC D225 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D225 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D225

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 200

  22-03-2023 // 264 lượt xem

  Nắp bịt PVC D200 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D200 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D200

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 180

  22-03-2023 // 190 lượt xem

  Nắp bịt PVC D180 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D180 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D180

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 168

  22-03-2023 // 203 lượt xem

  Nắp bịt PVC D168 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D168 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D168

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 160

  22-03-2023 // 215 lượt xem

  Nắp bịt PVC D160 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D160 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D160

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 140

  22-03-2023 // 240 lượt xem

  Nắp bịt PVC D140 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D140 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D140

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 125

  22-03-2023 // 187 lượt xem

  Nắp bịt PVC D125 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D125 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D125

  Chi tiết →

 • NẮP BỊT PVC 114

  22-03-2023 // 258 lượt xem

  Nắp bịt PVC D114 hay còn gọi là Đầu bịt Nhựa PVC D114 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Nắp bịt PVC D114

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 400

  22-03-2023 // 189 lượt xem

  Tê cong PVC D400 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D400 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D400

  Chi tiết →

 • TÊ CONG PVC 355

  21-03-2023 // 187 lượt xem

  Tê cong PVC D355 hay còn gọi là Ba chạc cong Nhựa PVC D355 hệ Inch có đường kính từ D21mm đến D220mm hệ mét có đường kính từ D75mm đến D630mm. Tê cong PVC D355

  Chi tiết →