Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG NHỰA HDPE 710 ĐỆ NHẤT

  04-07-2022 // 1,006 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D710 đệ nhất có đường kính D710. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D710 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 630 ĐỆ NHẤT

  12-06-2022 // 1,223 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D630 đệ nhất có đường kính D630. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D630 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 560 ĐỆ NHẤT

  12-06-2022 // 1,110 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D560 đệ nhất có đường kính D560. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D560 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 500 ĐỆ NHẤT

  12-06-2022 // 1,393 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D500 đệ nhất có đường kính D500. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D500 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 450 ĐỆ NHẤT

  12-06-2022 // 1,370 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D450 đệ nhất có đường kính D450. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D450 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 400 ĐỆ NHẤT

  09-06-2022 // 1,342 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D400 đệ nhất có đường kính D400. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D400 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 355 ĐỆ NHẤT

  09-06-2022 // 1,284 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D355 đệ nhất có đường kính D355. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D355 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 315 ĐỆ NHẤT

  09-06-2022 // 1,459 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D315 đệ nhất có đường kính D315. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D315 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 280 ĐỆ NHẤT

  09-06-2022 // 1,347 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D280 đệ nhất có đường kính D280. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D280 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 250 ĐỆ NHẤT

  08-06-2022 // 1,567 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D250 đệ nhất có đường kính D250. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D250 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 225 ĐỆ NHẤT

  08-06-2022 // 1,329 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D225 đệ nhất có đường kính D225. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D225 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 200 ĐỆ NHẤT

  07-06-2022 // 1,342 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D200 đệ nhất có đường kính D200. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D200 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 180 ĐỆ NHẤT

  07-06-2022 // 1,298 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D180 đệ nhất có đường kính D180. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D180 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 160 ĐỆ NHẤT

  07-06-2022 // 1,481 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D160 đệ nhất có đường kính D160. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D160 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 140 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 1,311 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D140 đệ nhất có đường kính D140. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D140 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 125 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 1,481 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D125 đệ nhất có đường kính D110. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D125 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 110 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 1,279 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D110 đệ nhất có đường kính D110. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D110 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 280 HOA SEN

  03-06-2022 // 1,220 lượt xem

  Ống nhựa pvc D280 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D280 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 250 HOA SEN

  02-06-2022 // 1,468 lượt xem

  Ống nhựa pvc D250 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D250 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 225 HOA SEN

  02-06-2022 // 1,384 lượt xem

  Ống nhựa pvc D225 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D225 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN HOA SEN

  31-05-2022 // 2,251 lượt xem

  Báo giá ống PVC cứng luồn dây điện hoa sen – chính hãng Hoa Sen cập nhật đầy đủ quy cách yêu cầu – đem đến giải pháp tiết kiệm chi phí tối ưu cho công trình dân dụng và công nghiệp. BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN HOA SEN

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 76 HOA SEN

  31-05-2022 // 3,650 lượt xem

  Ống nhựa pvc D76 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D76 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 90 HOA SEN

  31-05-2022 // 2,696 lượt xem

  Ống nhựa pvc D90 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D90 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 160 HOA SEN

  31-05-2022 // 1,364 lượt xem

  Ống nhựa pvc D160 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D160 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 140 HOA SEN

  29-05-2022 // 1,942 lượt xem

  Ống nhựa pvc D140 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D140 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 130 HOA SEN

  29-05-2022 // 1,597 lượt xem

  Ống nhựa pvc D130 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D130 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 125 HOA SEN

  28-05-2022 // 1,436 lượt xem

  Ống nhựa pvc D125 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D125 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 110 HOA SEN

  28-05-2022 // 1,519 lượt xem

  Ống nhựa pvc D110 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D110 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 220 HOA SEN

  28-05-2022 // 1,625 lượt xem

  Ống nhựa pvc D220 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D220 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 168 HOA SEN

  26-05-2022 // 1,586 lượt xem

  Ống nhựa pvc 168 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc 168 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →