Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG NHỰA PVC 114 HOA SEN _ PVC THOÁT NƯỚC

  25-05-2022 // 2,234 lượt xem

  Ống nhựa pvc 114 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc 114 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 710

  05-05-2022 // 1,580 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d710 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 710. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d710

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 630

  05-05-2022 // 1,725 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d630 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 630. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d630

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 560

  22-04-2022 // 1,544 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d560 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 560. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d560

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 500

  18-04-2022 // 1,621 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d500 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 500. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d500

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 450

  23-03-2022 // 1,716 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d450 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 450. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d450

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 400

  17-03-2022 // 1,799 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d400 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 400. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d400

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 355

  17-03-2022 // 1,694 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d355 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 355. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d355

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 315

  14-03-2022 // 1,738 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d315 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 315. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d315

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 280

  09-03-2022 // 1,703 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d280 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 280. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d280

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 250

  01-03-2022 // 1,641 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d250 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 250. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d250

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 225

  01-03-2022 // 1,906 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d225 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 225. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d225

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 200

  03-01-2022 // 2,324 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d200 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 200. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d200

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 180

  03-01-2022 // 1,728 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d180 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 180. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d180

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 160

  03-01-2022 // 2,134 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d160 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 160. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d160

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 140

  30-12-2021 // 2,425 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d140 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 140. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d140

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 125

  29-12-2021 // 1,977 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d125 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 125. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d125

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 110

  28-12-2021 // 2,049 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d110 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 110. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d110

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 90

  28-12-2021 // 2,134 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d90 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 90. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d90

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 75

  27-12-2021 // 1,875 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d75 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 75. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d75

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 63

  26-12-2021 // 2,246 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d63 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 63. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d63

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 50

  26-12-2021 // 2,510 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d50 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 50. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d50

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 710

  15-12-2021 // 1,838 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d710 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 710. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d6710

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 630

  04-12-2021 // 1,953 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d630 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 630. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d630

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 560

  04-12-2021 // 1,771 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d560 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 560. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d560

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 500

  04-12-2021 // 2,026 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d500 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 500. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d500

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 450

  29-11-2021 // 1,930 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d450 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 450. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d450

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 400

  29-11-2021 // 1,856 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d400 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 400. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d400

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 355

  28-11-2021 // 2,213 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d355 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 355. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d355

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA HDPE 315

  28-11-2021 // 2,417 lượt xem

  Tê nhựa hdpe d315 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa hdpe 315. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Tê góc 90 PE d315

  Chi tiết →