Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG NHỰA HDPE 500 GIÁ RẺ

  30-09-2022 // 1,043 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D500 giá rẻ có đường kính D500. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D500 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 400 GIÁ RẺ

  30-09-2022 // 1,139 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D400 giá rẻ có đường kính D400. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D400 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 355 GIÁ RẺ

  28-09-2022 // 974 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D355 giá rẻ có đường kính D355. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D355 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 315 GIÁ RẺ

  28-09-2022 // 1,183 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D315 giá rẻ có đường kính D315. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D315 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 280 GIÁ RẺ

  27-09-2022 // 816 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D280 giá rẻ có đường kính D280. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D280 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 250 GIÁ RẺ

  23-09-2022 // 1,006 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D250 giá rẻ có đường kính D250. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D250 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 225 GIÁ RẺ

  17-09-2022 // 1,040 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D225 giá rẻ có đường kính D225. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D225 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 200 GIÁ RẺ

  17-09-2022 // 1,016 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D200 giá rẻ có đường kính D200. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D200 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 180 GIÁ RẺ

  17-09-2022 // 970 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D180 giá rẻ có đường kính D180. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D180 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 160 GIÁ RẺ

  16-09-2022 // 837 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D160 giá rẻ có đường kính D160. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D160 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 140 GIÁ RẺ

  16-09-2022 // 1,050 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D140 giá rẻ có đường kính D140. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D140 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 125 GIÁ RẺ

  15-09-2022 // 946 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D125 giá rẻ có đường kính D125. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D125 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA HDPE 110 GIÁ RẺ

  15-09-2022 // 1,138 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D100 giá rẻ có đường kính D110. Ống đáp ứng được PN12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D110 giá rẻ sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 400 HOA SEN

  15-09-2022 // 1,080 lượt xem

  Ống nhựa pvc D400 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D400 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 355 HOA SEN

  09-09-2022 // 912 lượt xem

  Ống nhựa pvc D355 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D355 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 315 HOA SEN

  09-09-2022 // 1,115 lượt xem

  Ống nhựa pvc D315 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D315 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 600 ĐẠT HÒA

  26-08-2022 // 1,410 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D600 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D600 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 500 ĐẠT HÒA

  26-08-2022 // 1,120 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D500 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D500 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 450 ĐẠT HÒA

  25-08-2022 // 1,030 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D450 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D450 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 400 ĐẠT HÒA

  25-08-2022 // 1,245 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D400 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D400 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 350 ĐẠT HÒA

  24-08-2022 // 961 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D350 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D350 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 250 ĐẠT HÒA

  24-08-2022 // 1,025 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D250 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D250 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 300 ĐẠT HÒA

  24-08-2022 // 1,070 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D300 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D300 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 200 ĐẠT HÒA

  20-08-2022 // 900 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D200 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D200 đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE 2 VÁCH 150 ĐẠT HÒA

  18-08-2022 // 1,335 lượt xem

  Ống HDPE 2 vách D150 đạt hòa được sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc và Tây Đức loại A tham khảo theo tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M 2009, Loại B tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017, 11821-3:2017. Ống HDPE 2 vách D150 đạt hòa

  Chi tiết →

 • BẢNG GIÁ ỐNG HDPE NHỰA ĐẠT HÒA 2022

  17-08-2022 // 2,476 lượt xem

  Bảng giá ống hdpe nhựa đạt hòa 2022 chúng tôi gởi đến quý khách hàng bao gồm ống hdpe 2 vách đạt hòa và ống hdpe 1 vách đạt hòa, ống hdpe gân sóng đạt hòa

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 630 ĐỆ NHẤT

  17-08-2022 // 961 lượt xem

  Ống nhựa pvc D630 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D630 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 560 ĐỆ NHẤT

  16-08-2022 // 993 lượt xem

  Ống nhựa pvc D560 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D560 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 500 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 1,012 lượt xem

  Ống nhựa pvc D500 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D500 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 450 ĐỆ NHẤT

  04-08-2022 // 877 lượt xem

  Ống nhựa pvc D450 đệ nhất được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D450 đệ nhất giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →