THẬP HDPE HÀN ĐỐI ĐẦU - TỨ THÔNG HDPE

THẬP HDPE HÀN ĐỐI ĐẦU dùng để chia đuờng ống thành 4 huớng khác nhau. Sản phẩm Tứ thông hàn (còn gọi là chữ thập) để chia đường ống HDPE thành 4 hướng kích thước đều nhau bằng phương pháp hàn nối đầu.

Ngày đăng: 06-08-2020

3,038 lượt xem

TỨ THÔNG HDPE - CHỨ THẬP HDPE

TỨ THÔNG HDPE . CHỮ THẬP HDPE dùng để chia đuờng ống thành 4 huớng khác nhau. Sản phẩm Tứ thông hàn (còn gọi là chữ thập) để chia đường ống HDPE thành 4 hướng kích thước đều nhau bằng phương pháp hàn nối đầu.

 

TỨ THÔNG HDPE . CHỮ THẬP HDPE đầy đủ đường kính từ DN63 đến DN800.

BẢNG GIÁ TỨ THÔNG HDPE HÀN ĐỐI ĐẦU

THẬP HDPE HÀN ĐỐI ĐẦU

THẬP HDPE HÀN ĐỐI ĐẦU. CHỮ THẬP HDPE GIẢM

BẢNG GIÁ TỨ THÔNG HDPE GIẢM

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha