PHỤ KIỆN PPR NHỰA TIỀN PHONG

Phụ kiện ppr nhựa tiền phong đáp ứng đầy đủ các chủng loại Co, Tê, Lơi, Nối thẳng, Bích, Y, Ren trong, Ren ngoài đầy đủ các đường kính từ D20 - D200. Phụ kiện PPR hàn lồng

Ngày đăng: 11-03-2020

4,852 lượt xem

PHỤ KIỆN PPR NHỰA TIỀN PHONG

Co PPR Nhựa Tiền Phong

- Co PPR D20Co PPR D25Co PPR D32Co PPR D40Co PPR D50Co PPR D63Co PPR D75Co PPR D90Co PPR D110, Co PPR D125, Co PPR D140, Co PPR D160, Co PPR D180, Co PPR D200

Tê PPR Nhựa Tiền Phong

- Lơi PPR D20Lơi PPR D25Lơi PPR D32Lơi PPR D40Lơi PPR D50Lơi PPR D63Lơi PPR D75Lơi PPR D90Lơi PPR D110, Lơi PPR D125, Lơi PPR D140, Lơi PPR D160, Lơi PPR D180, Lơi PPR D200

Lơi PPR Nhựa Tiền Phong

- Tê PPR D20 PPR D25 PPR D32 PPR D40 PPR D50 PPR D63 PPR D75 PPR D90Tê PPR D110,  PPR D125,  PPR D140,  PPR D160,  PPR D180,  PPR D200

Nối Giảm PPR Nhựa Tiền Phong

Tê Giảm PPR Tiền Phong

Nối Ren Trong PPR Tiền Phong

Nối Ren Ngoài PPR Tiền Phong

Tê Ren Trong PPR Tiền Phong

Tê Ren Ngoài PPR Tiền Phong

Co Ren Ngoài PPR Tiền Phong

Co Ren Trong PPR Tiền Phong

Rắc Co Ren Trong PPR Tiền Phong

Rắc Co Ren Ngoài PPR Tiền Phong

Van Chặn PPR Tiền Phong

PHỤ KIỆN PPR NHỰA TIỀN PHONG

>>> ỐNG PPR NHỰA TIỀN PHONG <<<

>>> QUY CÁCH ĐƯỜNG KÍNH ỐNG PPR <<<

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha