Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • TÊ NHỰA PVC 630

  07-11-2021 // 212 lượt xem

  Tê nhựa pvc d630 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 630. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d630

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 560

  07-11-2021 // 215 lượt xem

  Tê nhựa pvc d560 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 560. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d560

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 500

  07-11-2021 // 201 lượt xem

  Tê nhựa pvc d500 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 500. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d500

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 450

  07-11-2021 // 159 lượt xem

  Tê nhựa pvc d450 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 450. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d450

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 400

  07-11-2021 // 249 lượt xem

  Tê nhựa pvc d400 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 400. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d400

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 355

  07-11-2021 // 226 lượt xem

  Tê nhựa pvc d355 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 355. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d355

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 315

  06-11-2021 // 259 lượt xem

  Tê nhựa pvc d315 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 315. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d315

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 280

  06-11-2021 // 224 lượt xem

  Tê nhựa pvc d280 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 280. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d280

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 250

  06-11-2021 // 173 lượt xem

  Tê nhựa pvc d250 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 250. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d250

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 225

  06-11-2021 // 226 lượt xem

  Tê nhựa pvc d225 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 225. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d225

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 200

  06-11-2021 // 260 lượt xem

  Tê nhựa pvc d200 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 200. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d200

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 180

  06-11-2021 // 217 lượt xem

  Tê nhựa pvc d180 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 180. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d180

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 160

  06-11-2021 // 202 lượt xem

  Tê nhựa pvc d160 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 160. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d160

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 140

  06-11-2021 // 222 lượt xem

  Tê nhựa pvc d140 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 140. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d140

  Chi tiết →

 • TÊ NHỰA PVC 125

  06-11-2021 // 185 lượt xem

  Tê nhựa pvc d125 hay còn gọi là ba chạc 90 độ nhựa pvc 125. Được nối với ống nhựa pvc bằng phương pháp dán keo chuyên dụng. Ba chạc 90 pvc d125

  Chi tiết →