Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • LƠI NHỰA HDPE 710

  05-05-2022 // 181 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d710 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 710. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d710

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 630

  05-05-2022 // 154 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d630 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 630. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d630

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 560

  22-04-2022 // 167 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d560 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 560. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d560

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 500

  18-04-2022 // 126 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d500 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 500. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d500

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 450

  23-03-2022 // 218 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d450 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 450. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d450

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 400

  17-03-2022 // 247 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d400 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 400. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d400

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 355

  17-03-2022 // 264 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d355 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 355. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d355

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 315

  14-03-2022 // 245 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d315 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 315. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d315

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 280

  09-03-2022 // 258 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d280 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 280. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d280

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 250

  01-03-2022 // 215 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d250 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 250. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d250

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 225

  01-03-2022 // 285 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d225 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 225. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d225

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 200

  03-01-2022 // 480 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d200 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 200. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d200

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 180

  03-01-2022 // 333 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d180 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 180. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d180

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 160

  03-01-2022 // 454 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d160 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 160. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d160

  Chi tiết →

 • LƠI NHỰA HDPE 140

  30-12-2021 // 483 lượt xem

  Lơi nhựa hdpe d140 hay còn gọi là co góc 45 độ nhựa hdpe 140. Được nối với ống nhựa hdpe bằng phương pháp hàn hoặc phụ kiện răng siết. Lơi góc 45 PE d140

  Chi tiết →