Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG HDPE D125 TIỀN PHONG

  06-04-2020 // 942 lượt xem

  Ống HDPE D125 tiền phong được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427 - 2007. Ống HDPE D125 tiền phong đáp ứng đầy đủ các áp xuất 6bar - 8bar - 10bar - 12.5bar - 16bar - 20bar. Ống D125 quy cách dạng cây (Cây 6m - 9m). Sử dụng phương pháp hàn để kết nối ống và phụ kiện

  Chi tiết →

 • ỐNG HDPE D110 TIỀN PHONG

  06-04-2020 // 2,615 lượt xem

  Ống HDPE D110 tiền phong được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427 - 2007. Ống HDPE D110 tiền phong đáp ứng đầy đủ các đường kính từ D20 đến D2000mm. Ống D110 quy cách dạng cây (Cây 6m - 9m). Sử dụng phương pháp hàn để kết nối ống và phụ kiện

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D200 TIỀN PHONG

  04-04-2020 // 1,071 lượt xem

  Ống PPR D200 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D200 tiền phong Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C. Ống PN10 (ống lạnh) - Ống PN16 (Ống lạnh) - Ống PN20 (Ống nóng)

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D180 TIỀN PHONG

  04-04-2020 // 793 lượt xem

  Ống PPR D180 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D180 tiền phong Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C. Ống PN10 (ống lạnh) - Ống PN16 (Ống lạnh) - Ống PN20 (Ống nóng)

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D160 TIỀN PHONG

  04-04-2020 // 1,181 lượt xem

  Ống PPR D160 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D160 tiền phong Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C. Ống PN10 (ống lạnh) - Ống PN16 (Ống lạnh) - Ống PN20 (Ống nóng)

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D140 TIỀN PHONG

  04-04-2020 // 1,026 lượt xem

  Ống PPR D140 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D140 tiền phong Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C. Ống PN10 (ống lạnh) - Ống PN16 (Ống lạnh) - Ống PN20 (Ống nóng)

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D125 TIỀN PHONG

  04-04-2020 // 1,088 lượt xem

  Ống PPR D125 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D125 tiền phong Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C. Ống PN10 (ống lạnh) - Ống PN16 (Ống lạnh) - Ống PN20 (Ống nóng)

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D110 TIỀN PHONG

  04-04-2020 // 1,589 lượt xem

  Ống PPR D110 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D110 tiền phong Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C. Ống PN10 (ống lạnh) - Ống PN16 (Ống lạnh) - Ống PN20 (Ống nóng)

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D90 TIỀN PHONG

  04-04-2020 // 1,785 lượt xem

  Ống PPR D90 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D90 tiền phong Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C. Ống PN10 (ống lạnh) - Ống PN16 (Ống lạnh) - Ống PN20 (Ống nóng)

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D75 TIỀN PHONG

  04-04-2020 // 1,506 lượt xem

  Ống PPR D75 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D75 tiền phong Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C. Ống PN10 (ống lạnh) - Ống PN16 (Ống lạnh) - Ống PN20 (Ống nóng)

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D63 TIỀN PHONG

  04-04-2020 // 1,770 lượt xem

  Ống PPR D63 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D63 tiền phong Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C. Ống PN10 (ống lạnh) - Ống PN16 (Ống lạnh) - Ống PN20 (Ống nóng)

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D50 TIỀN PHONG

  04-04-2020 // 2,748 lượt xem

  Ống PPR D50 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D50 tiền phong.Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C. Ống PN10 ( ống lạnh ) - Ống PN16 ( Ống lạnh ) - Ống PN20 ( Ống nóng )

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D40 TIỀN PHONG

  04-04-2020 // 1,718 lượt xem

  Ống PPR D40 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D40 tiền phong.Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C. Ống PN10 ( ống lạnh ) - Ống PN16 ( Ống lạnh ) - Ống PN20 ( Ống nóng )

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D32 TIỀN PHONG

  04-04-2020 // 2,946 lượt xem

  Ống PPR D32 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D32 tiền phong.Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C.

  Chi tiết →

 • ỐNG PPR D25 TIỀN PHONG

  03-04-2020 // 3,543 lượt xem

  Ống PPR D25 tiền phong nhẹ nhàng, dễ vận chuyển chịu lực nén và chịu va đập cao. Ống PPR D25 tiền phong.Tuổi thọ đến 50 năm khi đặt ngầm dưới đất trong điều kiện bình thường. Chịu được nhiệt độ cao tới 95 đô C.

  Chi tiết →