Nhựa Tiền Phong

Nhựa tiền phong với thương hiệu mạnh, sản phẩm chất lượng, năng lực sản xuất lớn và nhiệt tâm của một tập thể vững mạnh, NHỰA TIỀN PHONG tự tin vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tỏa sáng và ngày càng vươn cao, vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

 • ỐNG NHỰA HDPE 110 ĐỆ NHẤT

  03-06-2022 // 74 lượt xem

  Ống nhựa hdpe D110 đệ nhất có đường kính D110. Ống đáp ừng được pn12.5 và PN16 và PN20. Ống nhựa hdpe D110 đệ nhất sử dụng cho hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt, sử dụng cho hệ thống tưới nông nghiệp

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 280 HOA SEN

  03-06-2022 // 52 lượt xem

  Ống nhựa pvc D280 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D280 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 250 HOA SEN

  02-06-2022 // 54 lượt xem

  Ống nhựa pvc D250 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D250 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 225 HOA SEN

  02-06-2022 // 59 lượt xem

  Ống nhựa pvc D225 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D225 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN HOA SEN

  31-05-2022 // 91 lượt xem

  Báo giá ống PVC cứng luồn dây điện hoa sen – chính hãng Hoa Sen cập nhật đầy đủ quy cách yêu cầu – đem đến giải pháp tiết kiệm chi phí tối ưu cho công trình dân dụng và công nghiệp. BẢNG GIÁ ỐNG PVC CỨNG TRÒN LUỒN ĐIỆN HOA SEN

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 76 HOA SEN

  31-05-2022 // 68 lượt xem

  Ống nhựa pvc D76 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D76 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 90 HOA SEN

  31-05-2022 // 57 lượt xem

  Ống nhựa pvc D90 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D90 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 160 HOA SEN

  31-05-2022 // 76 lượt xem

  Ống nhựa pvc D160 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D160 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 140 HOA SEN

  29-05-2022 // 71 lượt xem

  Ống nhựa pvc D140 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D140 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 130 HOA SEN

  29-05-2022 // 61 lượt xem

  Ống nhựa pvc D130 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D130 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 125 HOA SEN

  28-05-2022 // 65 lượt xem

  Ống nhựa pvc D125 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D125 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 110 HOA SEN

  28-05-2022 // 77 lượt xem

  Ống nhựa pvc D110 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D110 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 220 HOA SEN

  28-05-2022 // 83 lượt xem

  Ống nhựa pvc D220 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc D220 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 168 HOA SEN

  26-05-2022 // 76 lượt xem

  Ống nhựa pvc 168 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc 168 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →

 • ỐNG NHỰA PVC 114 HOA SEN

  25-05-2022 // 88 lượt xem

  Ống nhựa pvc 114 hoa sen được sử dụng trong hệ thoát nước cho công trình, thoát nước thải cho hệ công nghiệp. Dễ lắp đặt thi công. Ống nhựa pvc 114 hoa sen giá tốt nhất từ nhà máy

  Chi tiết →