MẶT BÍCH PVC TIỀN PHONG

Mặt bích PVC Tiền phong được sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN ISO 1452:2009. Mặt bích PVC Tiền phong đáp ứng đầy đủ các đường kính từ D60 đến D830 với đầy đủ các áp lực khác nhau.

MẶT BÍCH PVC TIỀN PHONG

MẶT BÍCH PVC ( ĐẦU NỐI BÍCH PVC )

                          DN    t           l           p            dxn

MẶT BÍCH PVC 60    D         36   110-125      18 x 4

MẶT BÍCH PVC 75    D       43.5   130-145     18 x 4

MẶT BÍCH PVC 90    D        51       160          18 x 8

MẶT BÍCH PVC 110  D        61       180          18 x 8

MẶT BÍCH PVC 125  D      68.5   190-210      18 x 8

MẶT BÍCH PVC 140  D       76        210          18 x 8

MẶT BÍCH PVC 160  D       86        240           22 x 8

MẶT BÍCH PVC 200  D      106        295          22 x 8

MẶT BÍCH PVC 225  D      118.5      295         22 x 8

MẶT BÍCH PVC 250  D       131         350          22 x 8

MẶT BÍCH PVC 315  D       163.5      400          23 x 12

BS EN ISO 1452:2009 (BS - Hệ inch)

MẶT BÍCH PVC 90    D          63     150-160       18 x 8

MẶT BÍCH PVC 114   D          84        180           18 x 8

MẶT BÍCH PVC 168  D        132        240           22 x 8

MẶT BÍCH PVC 220  D        155        290            23 x 12

MẶT BÍCH PVC TIỀN PHONG

  • Liên hệ ngay để được báo giá nhà máy sản xuất
  • Hỗ trợ giao hàng tận chân công trình

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
, "địa lý": { "@type": "Tọa độ địa lý", "vĩ độ": 10.8179545, "kinh độ": 106.6004496 }, "openHoursSpecification": { "@type": "OpeningHoursSpecification", "ngày trong tuần": [ "Thứ Hai", "Thứ Ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Ngày thứ bảy", "Chủ nhật" ], "opens": "00:00", "đóng cửa": "23:59" }, "sameAs": "[ https://www.youtube.com/channel/UCynNLEzkvb3v0GqmX2ebfDg", "https://www.facebook.com/Phanphoivattuongnhua/?ref=page_internal" , "https://trangvangvietnam.com/listings/1187900538/cong-ty-tnhh-gia-han-group.html" ]{ , "địa lý": { "@type": "Tọa độ địa lý", "vĩ độ": 10.8179545, "kinh độ": 106.6004496 }, "openHoursSpecification": { "@type": "OpeningHoursSpecification", "ngày trong tuần": [ "Thứ Hai", "Thứ Ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Ngày thứ bảy", "Chủ nhật" ], "opens": "00:00", "đóng cửa": "23:59" }, "sameAs": "[ https://www.facebook.com/Phanphoivattuongnhua/?ref=pages_you_manage", "https://www.youtube.com/channel/UCynNLEzkvb3v0GqmX2ebfDg" ]